Tin tức

AP7532 có thể quản lý AP7522

Đặt vấn đề: Tôi có thể cấu hình AP7532 controller AP7522 ? Áp dụng: AP75xx AP65xx WiNG 5.9.0.0 Giải quyết vấn đề: Bắt đầu Firmware WiNG 5.9.0, một AP75xx Virtual Controllerr (ngoại trừ AP7502) có thể quản lý các AP75xx khác ( chỉ áp dụng cho dòng AP75xx). Ví dụ: AP7562 có thể quản lý AP7532 và AP7522, nhưng không thể quản lý dòng ...
Xem thêm »

Cấu hình NAT AP7532 WiNG Express Virtual Controller

Đặt vấn đề: Cách cấu hình NAT trên AP75xx sử dụng WiNG Express ? Áp dụng: AP65xx with WiNG Express GUI AP75xx with WiNG Express GUI AP65xxE AP75xxE WiNG Express 5.8.x Giải quyết vấn đề:*** Lưu ý: Cần lưu tất cả các cài đặt bằng cách click vào Apply sau mỗi lần cấu hình*** A. Tạo VLAN và Internal VLAN 1. Đăng nhập vào AP Virtual Controller trên ...
Xem thêm »

Xuất file Tech Support AP7532

Đặt vấn đề: Cách trích xuất file Tech-Support trên AP7532 WiNG ? Export file TEch-Support từ RFS7000 ? Áp dụng: WirelessWiNG WiNG v5 WiNG v4 WS5100 RFS6010 RFS7010 RFS4010 NX9XXX NX75XX/NX75XX-E NX65XX/NX45XX NX55XX/NX55XX-E AP8432 AP8533 AP82XX AP75XX AP7522-E AP76XX AP71x1 AP65xx AP650 AP62x AP8132 SSH TELNET FTP Server TFTP Server USB FAT32 Format Giải quyết ...
Xem thêm »

Sét Virtual Controller bộ phát WiFi AP7532

Đặt vấn đề: Cách sét Virtual Controller (VC) trên AP7532 WiNG Enterprise ? Sét VC trên AP7522 WiNG Express ? Cách sét Virtual Controller trên Express APs ? Áp dụng: AP65xx series: AP6511, AP6521, AP6522,.. AP75xx series: AP7502, AP7522, AP7532,... AP8533 AP8432 AP71xx AP8232 AP8132 WiNG 5.x Enterprise and Swift UI WiNG 5.x Express Giải quyết vấn đề: Chuẩn ...
Xem thêm »

Nâng cấp Firmware AP7522E trên Virtual Controller

Đặt vấn đề: Cách nâng cấp Firmware AP7522 trên SW Controller hoặc Virtual Controller ? Nâng cấp Firmware AP6511 trên Virtual Controller ? Áp dụng: AP75XX: AP7502, AP7522, AP7532 AP75XXE: AP7522E AP65XX:AP6511, AP6521, AP6522 AP65XXE:AP6511E, AP6521E AP76XX AP8533 AP8232 AP8432 WiNG EXPRESS WiNG SWIFT UI WiNG Enterprise UI WiNG 5.X Giải quyết vấn đề: Chuẩn ...
Xem thêm »

AP6532 không truy cập được trên trình duyệt

Đặt vấn đề: Tại sao tôi không truy cập được AP6532/AP6521/AP6511/AP650/AP621 trên trình duyệt Web ? Không truy cập được AP6511/AP6532 trên GUI ( Graphic User Interface ) ? Ấp dụng: WiNG 5.4.1 and above AP6511 AP6521 AP6532 AP621 AP650 Giải quyết vấn đề: Nếu AP tách biệt khỏi thiệt bị Controller ( AP sét Virtual Controller và SW Controller )-AP ...
Xem thêm »

Chuyển đổi Firmware trên WiNG AP6511

Đặt vấn đề: Làm thế nào để quay trở lại phiên bản Firmware trước đó trên Motorola AP6511 ? Cách boot vào phiên bản Firmware trước đó trên WiNG Express ? Áp dụng: WiNG 5.x: WiNG Express, WiNG Enterpries AP7131 AP75xx series: AP7502, AP7522, ZP7532 AP76xx AP81xx/82xx series AP85xx AP84xx AP65xx: AP6511, AP6521, AP6522 NX series controllers: NX4500, NX5500, ...
Xem thêm »

Nâng cấp Firmware AP7532 bằng CLI

Đặt vấn đề: Cách nâng cấp Firmware AP7532 bằng command line (CLI) ? Sử dụng USB Drive để nâng cấp Firmware Switch Controller  RFS, NX Series ? Giải quyết vấn đề: Để nâng cấp Firmware trên WiNG Controller hoặc AP từ dòng lệnh sử dụng một trong những cách dưới đây: FTP Server TFTP Server USb Drive ( sử dụng cho SW Controller ) Môi trường ...
Xem thêm »

Cấu hình DHCP AP7522 WiNG Enterprise

Đặt vấn đề: Cách cấu hình DHCP Server AP6511 sử dụng Firmware WiNG Enterpries ? Cấu hình DHCP trên Controller RFS4000, RFS6000, RFS7000, NX WiNG Enterpries ? Áp dụng: Symbol/Motorola AP6511, AP6521, AP7522, AP7532, AP6532,.. RFS Controller: RFS4000, RFS6000, RFS7000 NX Controller: NX4500,NX5500, NX6500, NX7500 VX9000 Series Giải quyết vấn đề: Để cấu hình DHCP trên ...
Xem thêm »

Cấu hình DHCP AP6511 WiNG Express

Đặt vấn đề: Tôi có thể cấu hình DHCP trên Motorola AP6511 ? Cách cầu hình DHCP trên AP6511 sử dụng Firmware WiNG Express ? Cấu hình DHCP Server trên AP7532 sử dụng WiNG Enterprise ? Áp dụng: Symbol/Motorola AP6511 Extreme AP7522, AP7532 Giải quyết vấn đề: Để cấu hình cấp phát DHCP trên AP6511 sử dụng WiNG Express chúng ta thực hiện các ...
Xem thêm »

Nâng cấp Firmware AP6511

Đặt vấn đề: Cách nâng cấp Firmware bộ phát WiFi AP6511 ? Firmware Symbol/Motorola AP6511 Áp dụng Motorola AP6511 Symbol/Zebra AP6511 Giải quyết vấn đề: AP6511 sử dụng Firmware WiNG Express 1. Truy cập vào AP6511 và làm theo hình ảnh hướng dẫn sau: Click Access Points\Click tích vào ô (2) 2. Click chọn Tools\Upgrade 3. Xuất hiện cửa sổ, nhập ...
Xem thêm »

PrintSet v5 và cách kết nối máy in Honeywell

Đặt vấn đề: Cách cài đặt PrintSet v5 ? Tải file cài đặt PrintSet v5 bản mới nhất ở đâu ? Tôi có thể cấu hình máy in PC43t trên PrintSet5 ? Cấu hình, quản lý máy in Honeywell PM42 ? Cách Sét IP tĩnh máy in PM23c ? Áp dụng: PrintSet v5 hỗ trợ cài đặt và chạy trên: Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Printers Hardware: PR2, PR3, PC23d ...
Xem thêm »
Copyright of Mavachthudo.com