Đặt vấn đề:

  • Cách in mã vạch từ file Microsoft Excel ?

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch: Zebra, Honeywell,....
  • Máy in laser các loại.
  • Microsoft Excel

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị.

  • Font mã vạch cần sử dụng: Code39, Code128, QRcode, EAN,..
  • Download Font mã vạch theo link liên kết tại đây: Font barcode
  • Máy tính đã cài đặt Microsoft Offices: Word, Excel,...

Thực hiện:

Bước 1: Cài đặt  font định dạng mã vạch vừa tải về

  • Giải nén fonts và copy vào C:\Windows\Fonts

Bước 2: Thiết kế mã vạch trên file Excel

1. Mở file excel và thiết kế

2. Định dạng vùng in trên excel cho vừa khổ nhãn cần in trên máy in tem hoặc trên máy in laser

 

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com