Đặt vấn đề:

  • Máy in Zebra ZT230 xuất hiện lỗi Media Out ? Cách khắc phục ?
  • Máy in ZT230 thông báo lỗ Head Open ?

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra ZT200 Series: ZT230

Giải quyết vấn đề:

Bảng dưới đây sẽ tổng hợp một số lỗi phổ biến thường xuất hiện trên dòng máy in Zebra ZT400 Series:

Lỗi/ Cảnh báo trên màn

hình LCD ZT230

Nguyên nhân xảy ra

Hướng giải quyết

Đèn STATUS sáng đỏ.

Đèn PAUSE sáng vàng.

Màn hình thông báo:

HEAD OPEN

CLOSE HEAD

Đầu in chưa được đóng hoàn toàn.

Mở đầu in lên và đóng lại đầu

in xuống hoàn toàn. Khi nghe tiếng tách là OK..

Cảm biến đầu in bị bụi bẩn hay nhãn che khuất. Hoặc cảm biến bị lỗi.

Vệ sinh cảm biến đầu in.

Gọi trung tâm sửa máy in mã

vạch, hoặc thay thế cảm biến đầu in

Đèn STATUS sáng đỏ.

Đèn SUPPLIES sáng vàng.

Màn hình thông báo:

MEDIA OUT

LOAD MEDIA

Chưa lắp nhãn vào máy hoặc lắp nhãn ngược chiều.

Lắp lại nhãn in cho đúng chiều hoặc inside hoặc ouside..

Cảm biến nhận nhãn bị lệch.

Kiểm tra lại vị trí cảm biến nhãn.Và di chuyển cảm biến nhãn khớp với định dạng nhãn được lắp.

Máy in sét kiều nhãn in là :Non-Continuous.

Nhãn được lắp là: Continuous.

1. Lắp đúng kiểu nhãn cần in,

hoặc reset máy in về mặc định.

Xem thêm>>

Factory reset máy in ZT230

 


2. Căn chỉnh lại  máy in ZT230.

Xem thêm>>

Căn chỉnh cảm biến máy in Zebra ZT230

 

Đèn STATUS sáng vàng.

Đèn SUPPLIES nhấp nháy vàng.

Màn hình thông báo:

WARNING

RIBBON IN

Máy in sử dụng ruy băng

mực, nhưng máy lại sét

chế độ in là Direct Thermal.

1. Không cần lắp ruy băng mực, nếu máy in sử dụng nhãn cảm nhiệt.

2. Nếu máy in sử dụng nhãn cảm nhiệt thì hãy tháo ruy băng mực.

3. Lỗi này không ảnh hưởng tới quá trình in.

1. Nếu in trên nhãn thường, thì phải sử dụng ruy băng mực.

2. Đồng thời sét máy in về chế độ: Thermal Transfer.

Xem thêm>>

Sét phương thức in Zebra ZT230

Đèn STATUS sáng vàng.

Đèn SUPPLIES nhấp nháy vàng.

Màn hình hiển thị:

ALERT

RIBBON OUT

Ở chế độ Thermal Trasfer

1. Chưa lắp ruy băng mực.

2. Ruy băng mực lắp sai.

3. Cảm biến nhận mực không hoạt động.

4. Cảm biến mực bị bụi bẩn dính hoặc bị nhãn che khuất.

1. Lắp lại mực in cho đúng(inside hoặc outside).

2. Vệ sinh lại cảm biến ruy băng mực.

3. Căn chỉnh lại máy in

Xem thêm>>

Căn chỉnh cảm biến máy in Zebra ZT230

 

Ở chế độ Thermal Transfer: Máy in không nhận biết được mực in mặc dù đã lắp mực in chính xác.

1. Căn chỉnh lại máy in Zebra ZT230

Xem thêm>>

Căn chỉnh cảm biến máy in Zebra ZT230

 


2. Reset máy in ZT230 về mặc định.

Xem thêm>>

Factory reset máy in Zebra ZT230

 

Nếu in nhãn cảm nhiệt mà máy in sét phương thức in là in nhãn thường:

Thermal Transfer

Sét phương thức thành Direct Thermal.

Xem thêm>>
Sét phương thức in Zebra ZT230

Đèn STATUS sáng đỏ.

Đèn PAUSE sáng đỏ.

Dend DATA sáng đỏ.

Màn hình hiển thị thông báo:

PH NOT AUTHENTICATED

REPLACE PRINTHEAD

Đầu in không phải là đầu in chính hãng Zebra

Lắp đầu in chính hãng Zebra

Đèn STATUS sáng vàng.

Màn hình hiển thị thông báo:

PRINT HEAD OVERTEMP

PRINTING HALTED

Nhiệt độ đầu in quá nóng

Di chuyển máy in đến vị trí nhiệt độ thường hoặc mát hơn. Hoặc thay đổi tốc độ in thấp hơn.

Xem thêm>>

Chỉnh tốc độ máy in Zebra ZT230

 

Đèn STATUS sáng vàng.

Màn hình hiển thị thông báo:

HEAD COLD

PRINTING HALTED

Hoặc:

THERMISTOR

REPLACED PRINTHEAD

Cáp dữ liệu của đầu in lỏng hoặc bị lỗi.

1. Tắt máy in.

2. Tháo cáp dữ liệu và gắn lại.

3. Bật máy in lên và kiểm tra lại.

4. Nếu vẫn bị lỗi thử thay thế cáp khác.

Điốt - điện trở đầu in bị hư, lỗi.

Liên hệ nhà cung cấp hoặc trung tâm sửa chữa máy in mã vạch.

Đèn STATUS sáng đỏ.

Đèn PAUSE sáng vàng.

Màn hình thông báo:

CUT ERROR

Dao cắt bị bụi bẩn hoặc do  kẹt nhãn.

Vệ sinh dao cắt

Xem thêm>>

Cách vệ sinh dao cắt máy in Zebra ZT230

 

Lỗi bộ nhớ, bộ nhớ đầy.

1. Clear bộ nhớ trong máy in

2. Dữ liệu gửi xuống máy in

phải trực tiếp.

3. Nếu vẫn bị lỗi, liên hệ Hotline: sửa máy in mã vạch
Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com