Chủ đề:

  • Hiệu chỉnh, căn chỉnh nhãn in trên máy in mã vạch Zebra dòng Xi4 Series

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4

Chi tiết:

Phương thức 1: Hiệu chỉnh nhãn tự động - Auto Calibration

Lưu ý: Hãy đảm bảo máy in đã lắp giấy in - nhãn, và ruy băng mực( nếu sử dụng) đã được lắp đúng cho từng loại nhãn: Mark cho Black Mark, Web cho Gap, Notch, Hole. Xem thêm

Thực hiện:

1. Lắp nhãn và ruy băng mực(nếu dùng) vào máy in.

2. Bấm nút PAUSE. Sau đó bấm nút Calibrate, máy in sẽ đẩy ra vài nhãn trắng.

3. Bấm nút PAUSE sau đó bấm FEED, máy in sẽ đẩy ra từng nhãn một sau mỗi lần bấm FEED.

4. Nếu nhãn đẩy ra không đúng vị trí. Chuyển sang Phương thức 2.

Phương thức 2: Hiệu chỉnh nhãn bằng tay: Manual Calibration

Đây là phương thức được thực hiện cho phép cảm biến nhãn và cảm biến mực in được thiết lập lại cho nhãn và ruy băng mực đang sử dụng.

Ở chế độ mặc định, máy in tự động căn chỉnh nhãn và ruy băng mực khi chúng ta đóng mở đầu in hay bật tắt máy in hoặc hủy chế độ tạm dừng máy in. Nếu nhãn đẩy ra không đúng vị trí hoặc in bị lệch xuống nhãn khác thì cần thiết thực hiện quá trình hiệu chỉnh nhãn bằng tay.

Các bước thực hiện:

Từ màn hình chính LCD, bấm Setup/Exit. Sử dụng nút Next/Save để đi tới

Lưu ý: Phải thực hiện tuần tự và chính xác các bước để đảm bảo cảm biến nhận nhãn và cảm biến mực in được sét đúng.

1. Bấm nút (+) để tiến hành hiệu chỉnh.Cửa sổ xuất hiện

2. Mở đầu in và gỡ vài nhãn ra khỏi phần mang nhãn. Sau đó kéo phần nhãn trống vào lại máy in giữa cảm biến nhãn

Nếu sử dụng nhãn in kiểu Black Mark thì kéo nhãn có điểm Mark ra khỏi cảm biến nhận nhãn.

3. Để đầu in mở .

4. Bấm nút PLUS (+) để tiếp tục

Màn hình hiển thị REMOVE RIBBON xuất hiện

5. Tháo mực in (nếu sử dụng) ra khỏi máy in hoặc kéo mực in sang bên phải tránh khỏi cảm biến mực.

6. Đóng đầu in lại.

7. Bấm nút PLUS (+) để tiếp tục.Màn hình xuất hiện: CALIBRATING PLEASE WAIT xuất hiện

.

8. Sau đó màn hình xuất hiện cửa sổ

Lắp nhãn và mực in vào máy in như chế độ in bình thường.

9. Đóng đầu in lại và Bấm nút (+) để tiếp tục

10. Máy in sẽ tự động thực hiện hiệu chỉnh nhãn và mực in. Trong quá trình thực hiện, cảm biến sẽ đọc và lưu lại các thông số của nhãn và mực in. Máy in sẽ hiện thị thông báo dưới đây sau khi hoàn tất

11. Bấm nút SETUP/EXIT. Sau đó bấm NEXT/SAVE để lưu và thoát

12. Màn hình trở về trạng thái PAUSE

Bấm Nút Pause để đưa máy về trạng thái làm việc ban đầu Ready

Cheer !
Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com