Đặt vấn đề:

  • Cách sét địa chỉ IP tĩnh cho máy in Zebra 110Xi4 ?
  • Đặt xong địa chỉ IP cho máy in  170Xi4 nhưng bing không thông ?
  • Các bước đặt địa chỉ IP dòng máy in Zebra Xi4 ?
  • Zebra 140Xi4 mất địa chỉ IP sau khi khởi động lại máy in ?

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4.
  • ZPL, ZPL II.

Giải quyết vấn đề:

Có các cách sau đây để sét IP trên máy in Zebra Xi4 Series: 110Xi4

  • Sử dụng bảng điều khiển phía trước máy in
  • Sử dụng trình duyệt Web

Thực hiện:

SÉT IP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN & MÀN HÌNH LCD

1. Ấn SETUP/EXIT. Sau đó ấn Privious cho tới khi IP PROTOCOL

2. Ấn nút (+) mnà hình xuất hiện yêu cầu mật khẩu: 1234 - mặc định.

Sử dụng nút(+) để nhập giá trị, nút (-) di chuyển con trỏ sang phải.

Sau khi nhập xong ấn NEXT/SAVE để đăng nhập.

3. Sử dụng nút (+) để di chuyển từ ALL → PERMANENT

Sau đó ấn NEXT/SAVE để sét địa chỉ IP, Subnet, Gateway

4. Sử dụng nút (+) để nhập giá trị , dấu (-) để di chuyển con trỏ sang phải.

Ấn NEXT/SAVE sau khi nhập xong.

5. Sét Subnet Mask và Default Gateway tương tự.

6. Sau khi nhập xong các thông số, ấn SETUP/EXIT và ấn NEXT/SAVE để lưu.

 

 

SÉT IP BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB

1. Cắm rack mạng vào máy in.

2. Máy in sẽ tự động lấy IP tự động từ Modem hoặc Router.

3. Gõ địa chỉ IP xuất hiện trên màn hình LCD vào trình duyệt WEb

4. Xuất hiện mnà hình điều khiển như sau:

5. Click chọn View and Modify Printer Settings. Màn hình yêu cầu nhập mật khẩu xuất hiện: măc định : 1234. Click Submit Changes để vào cài đặt các thông số.6. Click chọn mục Network Configuration.

7. Sau đó click chọn Access Granted link

 

8. Clik chọn TCP/IP Settings

9. Điền các giá trị : IP Address, Subnet Mask, Gateway và chuyển đổi IP Protocol  từ All → Permannent

10. Sau khi nhập xong các giá trị, click chọn Submit Changes để lưu tạm thời

11. CLik chọn View and Modify Printer Settings. Sau đó click chọn Save  Curent Configuration

 

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com