Đặt vấn đề:

  • Cách in tem nhãn mã vạch không cần phần mềm chuyên dụng ?
  • Sử dụng dữ liệu trên file Excel để in mã vạch trên Word ?
  • Cách in mã vạch trên Microsoft Word ?
  • Cách in tem nhãn mã vạch mà không có phần mềm in chuyên dụng ?

Giải quyết vấn đề:

 

Bước 1: Cài đặt Fonts mã vạch mà muốn in. Tham khảo liên kết bên dưới

Bước 2: Tạo file dữ liệu - database trên file excel. Chẳng hạn như file mẫu

Bước 3: Thiết kế định dạng nhãn cần in trên files Word

1. Sét kích thước nhãn, định dạng nhãn cần in trên máy in mã vạch hoặc máy in laser

a.  Click chọn MAILINGS\Start Mail Merge\Label

 

b. Cửa sổ xuất hiện, sét các thông số và định dạng nhãn

Click chọn New Label sét khổ nhãn  hoặc Details… để chỉnh sửa kích thước nhãn

 

- Chiều cao nhãn: Label height

- Chiều rộng (độ rộng) nhãn: Label width

- Số nhãn trên một hàng ( số cột ): Number across

- Số hàng: Number down

- Page size: chọn Custom

- Kích thước toàn bộ nhãn: Page width, Page height

Sau đó Click OK và lưu lại.

c. Sau khi sét nhãn có kích thước và định dạng như sau

- 3 nhãn trên hàng ( 3 cột ): tem nhãn định dạng 35x22mm ( tem chuyên dùng cho siêu thị )

( Chúng ta có thể sét tùy ý định dạng nhãn mà chúng ta muốn in )

Bước  4: Thực hiện chèn dữ liệu tự động từ file excel vào

a. Click chọn MAILINGS\Use an Existing List...

b. Click chọn đường dẫn chứa file excel. Sau đó click chọn OK

Xuất hiện cửa sổ

b. Chèn dữ liệu từ excel vừa kết nối ở trên

Chọn Insert Merge Field

Click chọn từng trường dữ liệu để hiện thị thông tin như dưới đây

Khi này ta chỉnh sửa Fonts cho các trường dữ liệu như : Name, barcode, gia

Ví dụ: Ta chỉnh sửa trường barcode là định dạng - Font mã vạch. như sau

1- Để Preview xem định dạng

2- Click cập nhật sang các nhãn khác

Sau khi chèn các trường dữ liệu vào file word xong. Click chọ  Finish & Merge Finish

Click chọn 1 trong những tùy chọn cần in

All: in toàn bộ dữ liệu trong bảng excel.

Current record: In dữ liệu hiện thời - thường là dòng đầu tiên.

From To: từ dòng 1 - ? (dòng muốn in).

Sau đó thực hiện lệnh in:

 

Xem thêm:

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com