Đặt vấn đề:

  • Mã code cho phép rung sau khi đọc mã vạch trên máy Zebra DS4308 ?
  • Tắt chế độ rung cho DS4308-HC sau khi đọc mã vạch thành công ?

Giải quyết vấn đề:

Để kích hoạt chức năng rung sau khi máy đọc mã vạch, ta cần cho máy học mã code dưới đây:

vibration DS4308-HC

Hoặc tắt chế độ rung sau khi đọc  mã code dưới đây:

no vibrate DS4308-HC

Lưu ý:

-          Mã code này chỉ có thể phù hợp cho dòng Zebra DS4308-HC

-          Khi máy đặt lên đế sẽ không rung cho tới khi máy đưa ra khỏi đế.

Áp dụng: 

  • Máy đọc mã vạch Zebra DS4308-HC
  • Zebra DS4308, Zebra DS4308-HC

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com