Câu hỏi thường gặp:

·         Cách cài đặt ITE trên máy kiểm kho Honeywell ?

·         Cách cài đặt ITE không cần sử dụng SmartSystem ?

·         Cách cài đặt với ITE.CAB file ?

Giải pháp:

·         Tải ITE.CAB file – ‘Intermec Terminal Emulator – (ITE)’

·         Lựa chọn ITE.CAB file phù hợp với từng dòng máy kiểm kho Honeywell

Dòng Máy kiểm kho:

Sử dụng ITE File:

70 Series: CN7-, CK70, CK71

·         ITE_WM_VGA_WVGA.cab

CV41 ( Windows CE)

·         ITE_CV41_CE60_x86.cab

Các dòng máy khác : CK3, CN3, CN4, CN50

·         ITE_OTHER_WM_ARMV4I.cab

  •          Mở ActiveSync kết nối tới máy tính và copy ( sao chép ) *.CAB file tương thích tới máy kiểm kho Honeywell

-          Đối với tất cả các máy kiểm kho trừ CV41, copy *.cab file vô thư mục \cabfiles

-          Đối với CV41, copy *.cab file tới thư mục \system\intermec

Hoặc

-          Copy files tới thẻ nhớ ( yêu cầu thẻ trống tối thiểu 4MB ) và lắp thẻ vào máy kiểm kho.

  •          Khởi động lại máy kiểm kho ( Warm boot ) .ITE sẽ tự động cài đặt. Hoặc truy cập vào thư mục chứa file .CAB, kích đúp rùi cài đặt bình thường.

Áp dụng cho các thiết bị kiểm kho:

  •            Mobility Hardware: CK3x(xx), CK7x, CN3(x), CN4(x), CN5x, CN7x, CV4x
  •          Operating Systems: Windows Mobile 5, Windows CE 4.2, Windows Mobile 6.5
  •          Software : ActiveSync

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com