Đặt vấn đề:

  • Cách sét máy đọc Symbol/Motorola DS3578 xuống dòng sau mỗi lần đọc ?
  • Sét xuống dòng cho máy đọc Zebra DS3508 sau mỗi lần đọc ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch DS3508, DS3578,...
  • Máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra

Giải quyết vấn đề:

Có một số cách sau đây để sét xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch

Sử dụng Quick Start Guide kèm theo hộp máy:

Tìm và cho máy đọc từ trên xuống dưới mục: DS3578 PROGRAMMING BARCODES/Carriage Return/Line. Hoặc có thể sử dụng hình mô tả dưới đây:

Hoặc sử dụng mã code dưới đây

Lưu ý: Đối với DS3578 thì có thể scan trực tiếp trên màn hình máy tính, laptop hay điện thoại di động.

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công !
Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com