Đặt vấn đề: 

•Tôi có thể đưa máy in mã vạch PM43, PM23c về trạng thái ban đầu nhà sản xuất  ?

•Làm thế nào tôi có thể đưa máy in PM43 về trạng thái nhà sản xuất mà không có PrintSet hoặc Web admin Console ?

•Cách thao tác đưa máy in PM43 về trạng thái nhà sản xuất trên màn hình Full Touch ?

Giải quyết vấn đề:

Đối với máy in KHÔNG CÓ bảng điều khiển hoặc màn hình Touch LCD– ‘Icon Printer’:

1.Tắt máy in và đợi khoảng 30 giây.

2.Mở lắp đậy sau đó mở đàu in lên.

3.Nhấn và giữ nút ‘Feed/Pause’ trong khi mở máy in.

4.Sau khi tất cả các đèn icon tắt, nhả ‘Feed/Pause’ ra.

5.Đợi khoảng 30 giây sau đó đóng đầu in lại.

6.Đóng lắp máy in lại.

Đối với máy in  bảng điều khiển, hoặc màn hình Full-Touch LCD:

Có 2 cách để Factory Default máy in có bảng điều khiển và màn hình LCD. Cách thứ nhất sẽ Factory Default máy in ở chế độ offline. Cách thứ 2 sẽ Factory Default ở chế độ online.

Factory Default máy in ở chế độ offline:

1.Mở lắp, sau đó mở đầu in.

2.Nhẫn và giữ nút ‘Feed/Pause’ trong khi mở máy in.

3.Tiếp tục giữ ‘Feed/Pause’ cho tới khi màn hình LCD hiển thị danh sách Restore Default.

4.Sử dụng các phím chức năng trên màn hình Touch, thực hiện theo chỉ dẫn hiển thị trên màn hình. Thường sẽ có 3 tùy chọn sẽ đưa về giá trị mặc định.

5.Sau khi tích chọn các tùy chọn cần đưa về giá trị mặc định, ấn Continue “ mũi tên phải” trên màn hình.

6.Sau khi xác nhận máy sẽ thực hiện Restore và khởi động lại.

7.Trong quá trình máy khởi động lại, đóng đầu in.

8.Đóng lắp máy in.

9.Sau khi máy khởi động lại xong, máy in sẽ khởi động trình “ First Run Wizard”.

Factory Default máy in ở chế độ online:

1.Sử dụng các phím chức năng trên màn hình Touch điều khiển , ‘Menu’ > ‘Tool’ > ‘Restore Defaults’.

2.Thực hiện theo các bước từ Bước 4 tới bước 9 của cách Factory Default máy in ở chế độ offline.

Áp dụng:

•Máy in mã vạch Intermec PM43, PM23, PM23c

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com