Chủ đề:

  • Cách kết nối SQL với phần mềm in mã vạch Bartender ?
  • In nhãn mã vạch tự động từ hệ qunả trị cơ sở dữ liệu SQL ?

Áp dụng:

  • Microsoft SQL
  • Phần mềm in mã vạch Bartender

Giải quyết vấn đề:

Bước 1: Thiết kế nhãn, sét định dạng nhãn

Tham khảo theo liên kết dưới đây

Bước 2: Kết nối SQL và phần mềm Bartender

1.  Click chọn trên thanh menu: File\Database COnnection Setup… hoặc click chọn icon trên thanh công cụ

2. Cửa sổ Select Data Type xuất hiện: Click chọn Microsoft SQL Server. Sau đó click Next

3. Cửa sổ kết nối xuất hiện

(1): Nhập tên kết nối SQL

(2): Nhập tài khoản xác thực để kết nối tới SQL

(3): Click chọn cơ sở dữ liệu muốn sử dụng để in

Sau đó click Next để tiếp tục

4. Để các thông số mặc định

5. Click đúp vào bảng mà chúng ta muốn sử dụng để in

click Finish để kết thúc quá trình kết nối SQL

và sau đó click Ok để hoàn tất

6. Lưu lại kết nối bằng cách sử dụng Ctrl +S hoặc File\Save.

7. Hiển thị một số trường dữ liệu trên SQL khi đã kết nối với SQL

 

Bước 3: Gán các trường dữ liệu trên SQL vào file thiết kế

1. Chúng ta thiết kế nhãn định dạng như sau ( bằng cách click và thả vào file thiết kế ). Sau đó click đúp vào từng trường dữ liệu

2. Cửa sổ kết nối tới trường dữ liệu cần gán

Cửa sổ xuất hiện. click chọn Database Field

Sau đó click Next

3. Tìm trường dữ liệu muốn gán

CLick Finish khi chọn xong kết quả kết nối hiện dưới đây. Click Close để hoàn tất

Chúng ta thực hiện tuần tự đối với các trường dữ liệu khác: mã vạch, giá tiền và kết quả như sau

 

Xem thêm

 Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com