Đặt vấn đề:

  • Cách add cơ sở dữ liệu định dạng Text  (*.txt) trên phần mềm in mã vạch Bartender ?
  • Tôi có thể sử dụng files text để làm cơ sở dữ liệu trên Bartender không ?

Áp dụng:

  • Phần mềm Bartender verssion 7, 9, 10, 2016
  • File dữ liệu định dạng Text. (*.txt)

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị :

  • Phiên bản Bartender cài sẵn trên Windows
  • File cơ sở dữ liệu định dạng text.Ví dụ như mẫu dưới đây

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tạo kết nối dữ liệu  định dạng text

Trên menu : File/Database Connection Setup… Chọn Text File. Click Next

 

Chọn đường dẫn tới file cơ sở dữ liệu: Chọn Select File … hoặc Browse… tùy theo từng phiên bản

Click Next và OK cho tới kết thúc ( ở chế độ mặc định ). Và cơ sở dữ liệu đã được thêm như hình mô tả bên dưới

 

 

Bước 2: Gán các trường cơ sở dữ liệu tới các thành phần thiết kế

( Trong hướng dẫn này tôi demo bản text như hình mô tả )

Dưới đây là phần thiết kế “thô” chưa có gán các trường dữ liệu

 

Click đúp chọn trường dữ liệu mà chúng ta muốn gán. Ở đây tôi ví dụ mẫu: Sample Text

Tab: Data Source . Click vào icon như hình dưới đây.

Chọn Database Field:

Lựa chọn trường dữ liệu mà chúng ta muốn gán tự động

Click Finish.

Đối với các trường dữ liệu khác, chúng ta làm tương tự. Và có kết quả như hình mẫu dưới đây:

Và khi Preview nên:

Chúc các bạn thành công !

Nguồn: suamayinmavach.com

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com