Đặt vấn đề:

  • Tôi có thể cấu hình DHCP trên Motorola AP6511 ?
  • Cách cầu hình DHCP trên AP6511 sử dụng Firmware WiNG Express ?
  • Cấu hình DHCP Server trên AP7532 sử dụng WiNG Enterprise ?

Áp dụng:

  • Symbol/Motorola AP6511
  • Extreme AP7522, AP7532

Giải quyết vấn đề:

Để cấu hình cấp phát DHCP trên AP6511 sử dụng WiNG Express chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo thêm interface trên AP6511

1. Đăng nhập vào AP6511

2. Click chọn Access Point

3. Click đúp vào ap6511bên dưới AP Name. Sau đó click chọn Add

4. Đặt VLAN cho interface muốn sét và IP cho interface đó. Sau khi sét xong click Apply để lưu.

Bước 2: Tạo DHCP Server trên AP6511 cho interface vừa tạo

Bước 3: Tạo SSID - tên WiFi để truy cập

1. Tạo tên truy cập WiFi - SSID

Wireless\Wireless LAN\Add

2. Điền các thông tin cần thiết như hình mô tả dưới đây. Sau đó click Apply để lưu

3. Kết quả:

Bước 4:  Sét WAN để kết nối Intermet

 

Test kết quả sau khi cấu hình:

 

Xem thêm:

 

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com