Đặt vấn đề:

  • Factory bộ phát WiFi Motorola AP6511 ?
  • Reset factory Default Symbol AP6511 ?
  • Reset mặc định Zebra ZP6511 ?
  • Reset mặc định WiNG Enterprise trên AP6511 ?

Áp dụng:

  • Bộ phát WiFi Symbol AP6511
  • Motorola AP6511
  • Zebra AP6511

Giải quyết vấn đề:

Để reset mặc định bộ phát WiFi Symbol/Motorola AP6511 chúng ta có một số cách sau:

  • Sử dụng CLI (command line interface).
  • Sử dụng trình duyệt Web
  • Sử dụng Tools: AP Discover Tool

Cách thứ nhất: Sử dụng trình duyệt Web

Lưu ý: Sử dụng https://xxx.xxx.xxx.xxx vào thanh địa chỉ trình duyệt Web

Trình duyệt hỗ trợ Java, Flash

Đối với Firmware sử dụng WiNG Express

1. Đăng nhập vào trình duyệt Web. Gõ địa chỉ IP của AP6511 vào thanh địa chỉ. Click chọn Advanced

2. Click Proceed to 192.168.1.26 (unsafe)

3. Cửa sổ đăng nhập xuất hiện. Đăng nhập Username/Password.

4. Màn hình xuất hiện cửa sổ Click chọn Access Point

5. Tích vào mục (số 2) . Click chọn Tools\Factory-Default

6. Click chọn Yes để tiến hành Load Default

 

Đối với AP6511 sử dụng Firmware WiNG Enterprise

1. Gõ địa chỉ IP AP6511 vào trình duyệt. Xuất hiện cửa sổ. Click chọn Get Flash.

Click chọn Allow

2. Xuất hiện cửa sổ đăng nhập: Username/Password

3. Thực hiện theo hình mô tả dưới đây: Xóa file startup-config

Cách 2: Sử dụng CLI - Command Line Interface

1. Sử dụng Putty để truy cập Command Line Interface

2. Gõ địa chỉ IP vào Putty để truy cập vào chế độ CLI

3. Đăng nhập login as: . Nhập username/password

4. Vào chế độ mode config và thực hiện theo hình mô tả dưới đây:

login as: admin

admin@192.168.1.26's password:

ap6511-F4126E*>enable

ap6511-F4126E*#delete nvram:/startup-config

Delete startup-config? (đánh ‘y’ hoặc ‘yes’ để xác nhận. Muốn hủy ấn ‘n’ hoặc ‘no’.

 

Cách 3: Sử dụng Tool: AP Discover Tool

(Cách này sử dụng trong trường hợp quên mật khẩu hoặc không thể thực hiện hai cách trên)

Xem thêm: Phương thức 2 của bài viết liên kết dưới đây:

Tham khảo:

 

Cheer !Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com