Câu hỏi/Đặt vấn đề:

  • PM42: Cách sét hay lựa chọn ngôn ngữ cho máy in ( Fingerprint, Direct Protocol, IPL, ZSim or DSim)?

Áp dụng:

  • Honeywell PM42
  • Command Laguage ( IPL, DP, ZSim, DSim, Fingerprint)

Giải quyết vấn đề:

Sử dụng một trong những cách sau đây để thay đổi ngôn ngữ - Printer Command Language (Fingerprint, Direct Protocol, IPL, ZSim or DSim):cho máy in.

  • Main menu - Bảng điều khiển & màn hình LCD
  • Printer Web Page - Thay đổi trên trình duyệt WEB ( dựa vào địa chỉ IP của máy in ).
  • Print Set v5

SÉT NGÔN NGỮ MÁY IN BẰNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN MENU

1. Từ Main menu, chọn 'Settings' > 'System Settings' > 'General'.

2. Ấn phím mũi tên chỉ xuống ‘v’ để kéo xuống mục: ‘Command language’

3. Ấn phím mũi tên sang trái hoặc phải để lựa chọn ngôn ngữ cần sét cho máy in.

4. Ấn Enter để lưu.

5. Tắt máy in sau đó mở lại. Máy in sẽ tiến hành khởi động ngôn ngữ mà chúng ta vừa sét.

 

SÉT NGÔN NGỮ MÁY IN BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB - WEB PAGE

1. Đảm bảo rằng máy in đã lắp giấy in và mực in ( nếu dùng ).

2. Trên máy tính, mở trình duyệt Web.

3. Gõ địa chỉ IP của máy in vào thanh địa chỉ và Enter. Trình duyệt web của máy in xuất hiện.

4. Click Login , khi này trình duyệt yêu cầu đăng nhập.

5. Gõ username và password  và Enter để đăng nhập. User name/ Password mặc định: “itadmin” và “pass”.

6. Click chọn tab ‘Configure’.

7. Click ‘System Settings’. Click chọn “General”

8. Click chọn danh sách ngôn ngữ máy in cần sét. Click Save để lưu.

9. Click chọn tab ‘Service’.

10. Click ‘Reboot Printer’ . sau đó click Reboot để khởi động lại máy in.

SET NGÔN NGỮ MÁY IN BẰNG PRINTSET V5

1. Tải phần mềm PrintSetv5 tại đây.

2. Cài đặt PrintSet v5 theo mặc định.

3. Kết nối máy in với máy tính bằng Serial, USB, Ethernet sau đó ADD máy in.

4. Sau khi Add xong máy in vào phần mềm PrintSet 5.

5. Ta click chọn theo đường dẫn sau: 'Configuration' > 'Printer Settings' > 'System Settings' > 'General' > 'Command Language'

6. Sau khi lựa chọn ngôn ngữ máy in, click chọn : 'Printer' > 'Apply'

7. Tắt máy in, su đó mở lại. Máy in sẽ khỏi động ngôn ngữ máy vừa sét.


Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com