Đặt vấn đề:

Sét Enter sau khi đọc mã vạch cho máy Honeywell 1900g ?

Giải quyết vấn đề:

Sét Enter sau khi đọc mã vạch là tùy chọn được sử dụng hầu hết cho các ứng dụng đọc mã vạch hiện nay, do vậy hầu hết các loại máy đọc mã vạch đều có những mã học cho máy đọc tùy chọn này. Dưới đây là code cho máy đọc mã đọc cho hầu hết các dòng máy đọc mã vạch của Honeywell.

Chú ý:

  • Đối với những dòng máy đọc mã vạch 1D hoặc không hỗ trợ đọc trên màn hình điện thoại, máy tính nên in code học này bằng máy in laser trên nền A4 sau đó quét cho máy học.
  • Đối với những dòng máy cho phép đọc mã vạch trên nền màn hình máy tính, điện thoại như 1452g, 1900g, 1902,… thì có thể scan trực tiếp cho máy học.

Cho máy đọc 2D

2d enter Honeywell

Cho máy đọc 1D

1D enter Honeywell

Áp dụng: 

  • Máy đọc mã vạch Honeywell: 1450g-2D, 1452g, 1900gsr, 1900ghd,…
  • Máy đọc mã vạch Honeywell 1250g,...

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com