Đặt vấn đề:

  • Cách sét xuống dòng máy đọc Youjie 5900 ?
  • Sét enter máy đọc mã vạch Honeywell YJ 5900 ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch Youjie 5900
  • Honeywell YJ 5900

Giải quyết vấn đề:
Có một số cách dưới đây giúp máy đọc YJ 5900 sét xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch

Cách 1: Sử dụng Quick Start Guide đi kèm máy và tìm đến CR Suffix On, cho máy đọc mã vạch này

Cách 2: Sử dụng User Guide để tìm tới : Enable CR Suffix, cho máy học mã vạch dưới

 

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com