Đặt vấn đề:

  • Cách kết nối SQL và ZebraDesigner Pro ?
  • In nhãn tự động với MSSQL và ZebraDesigner Pro ?
  • Tôi không thấy kết nối SQL trên Zebra Designer ?

Áp dụng:

  • Microsoft SQL
  • ZebraDesigner Pro

Giải quyết vấn đề:

Để thực hiện kết nối SQL và ZebraDesigner Pro chúng ta thực hiện một trong những bước dưới đây:

Bước 1: Xây dựng kết nối ODBC trên máy tính

1. Start\Control Panel\Administrative Tools

 

2. Cick chọn ODBC Data Sources (64-bit) đối với Windows 64 bit hoặc ODBC Data Sources (32-bit)  đối với Windows 32 bit

3. Cửa sổ xuất hiện. Click chọn Add...

3. Click chọn SQL Server

4. Điền các thông tin ghi chú ( tùy ý để dễ nhớ). Server: Click chọn Server mà trước đó cài SQL hoặc SQL Server có sẵn trên máy chủ hoặc máy tính.

5. Click chọn theo mẫu và điền các thông số trên SQL Server.

6. Click Next nếu muốn sét thủ công - tùy chọn.

7. Hoặc lựa chọn một bảng cơ sở dữ liệu làm mặc định.

8. Click chọn Finish

9. Kết quả vừa tạo kết nối ODBC trên máy chủ hoặc máy tính.

 

Bước 2: Kết nối SQL vào file thiết kế

1. Từ thanh menu. CLick chọn Database>Create Database Connection

hoặc click chọn Icon Database

2. Click chọn Other databases (ODBC). Sau đó click chọn tới đường dẫn SQL vừa tạo bước trên

3. Nhập user và password trên SQL

4. Click chọn bảng muốn kết nối tới file thiết kế nhãn

5. Để các thông số mặc định

6. Xem thêm Zebra Designer Pro kết nối Excel

7. Click chọn tùy chọn như hình dưới

Bước 3: Gán dữ liệu trên SQL vào các trường dữ liệu trên file thiết kế

1. Click các tùy chọn bên trái cửa sổ, sau đó kéo vào file thiết kế

Kết quả:

 

Và khi Preview

Tham khảo video hướng dẫn :

Xem thêm:

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com