Chủ đề:

  • Hiệu chỉnh (căn chỉnh) cảm biến nhãn và cảm biến ruy băng mực in trên máy in Zebra ZT230

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra ZT230

Thực hiện:

Đây là quá trình thực hiện cho cảm biến nhận mực và nhãn học lại từ đầu về thông số của nhãn và ruy băng mực (nếu sử dụng).

Lưu ý: Thực hiện chính xác từng bước theo hướng dẫn dưới đây, để hủy thực hiện quá trình này: ấn và giữ nút CANCEL.

Các bước tiến hành như sau:

1. Lắp nhãn và ruy băng mực (nếu dùng) vào máy in và mở máy in - ở trạng thái READY

2. Sử dụng các nút điều khiển và quan sát trên màn hình LCD

Từ Home\TOOLS > MEDIA \ RIBBON CAL --START

3. Ấn nút bên phải trên cùng để chọn START

Màn hình LCD hiển thị

4. Mở đầu in lên

5. Gỡ nhãn ra khỏi phần mang nhãn (backing) khoảng 20cm như hình mô tả dưới đây

6. Cuộn lại phần mang nhãn (backing - không có nhãn ) vào máy in.

7. Tháo mực khỏi máy in (nếu dùng)

8. Đóng đầu in lại

9. Bấm nút PAUSE để tiến hành hiệu chỉnh cảm biến nhận nhãn

Màn hình hiển thị

Sau đó màn hình chuyển sang trạng thái

10. Lắp lại nhãn và ruy băng mực (nếu dùng) bình thường vào máy in. Sau đó đóng đầu in lại

11. Bấm PAUSE để hoàn tất.

Xem thêm

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com