Đặt vấn đề:

  • Cách chèn cơ sở dữ liệu - excel tới phần mềm ZebraDesigner Pro 2 ?
  • Cách in một cách tự động, số lượng lớn từ file excel trên ZebraDesigner Pro 2 ?

Giải quyết vấn đề:

Giả sử tôi đã có 1 file thiết kế và tôi xin hướng dẫn các bạn thực hiện các bước kết nối nhằm in tự động, số lượng tem nhãn lớn với file excel như sau:

1. Từ thanh menu: Database > Create Database Connection.

Hoặc click vào icon như hình dưới đây

2. Xuất hiện cửa sổ :

a. Tích chọn: Direct database access

b. Click chọn Browse tới đường dẫn chứa file excel

3. Đây là hình ảnh của đường dẫn của file excel chứa nội dung cần in nhãn

4. Click chọn Next để sang bước tiếp theo. Lựa chọn các trường dữ liệu (các cột trong bảng excel mà chúng ta muốn sử dụng).

5. Sét số lượng nhãn in theo nhu cầu thực tế theo các tùy chọn

6. Click chọn Finish để có mẫu như sau

7. Chúng ta có thể tùy chỉnh theo thực tế của từng cột của file dữ liệu excel. Chẳng hạn như sau

a. Cột excel của tôi là Barcode tôi sẽ thiết kế là mã vạch của sản phẩm

b. Cột excel của tôi là gia: tôi sẽ để là đơn giá cho sản phẩm đó.

c. Cột excel của tôi là name: tôi sẽ để định dạng là Text - tên sản phẩm

d. Chúng ta chỉ cần click kéo thả vào từng trường trên file thiết kế của ZebraDesigner Pro 2 sau đó sét theo nhu cầu đặt tham chiếu là gì: mã vạch, tên sản phẩm, đơn giá,..

8. Từng bước gán các trường như sau

a. Ở ví dụ mẫu này của tôi như sau: tạo mã vạch cho sản phẩm

Barcode>New Database Field > Kéo thả vào file thiết kế

Các trường dữ liệu khác chúng ta làm tương tự. Dưới đây là file mẫu hoàn chỉnh của tôi.

Và Preview:

Chúc các bạn thành công !
Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com