Đặt vấn đề:

  • Cách cấu hình DHCP Server trên AP7532 ?
  • Cách sét AP7532 cấp phát địa chỉ IP cho clients ?

Áp dụng:

  • Bộ phát WiFi AP7502, AP7522, AP7532

Giải quyết vấn đề:

Để sử dụng DHCP Server trên WiNG Express trên AP7532, chúng ta thao tác các bước sau đây:

Bước 1: Tạo các interface muốn cấp phát DHCP

1. Đăng nhập vào AP7532

2. Click chọn Access Point/ Click đúp vào tên thiết bị như hình mô tả dưới đây:

3. Click chọn Add

 

4. Đặt VLAN mà muốn sét, đặt địa chỉ IP theo lớp như mẫu dưới đây:

5. Click Apply để lưu

Bước 2: Cấu hình DHCP Server:  Tạo dãy địa chỉ IP mà cần cấp phát.

 

Bước 3: Tạo SSID - tên WiFi mà muốn sét

1. Tạo SSID theo mô tả dưới đây

2. Sét các thông số và các tùy chọn theo mô tả theo các bước dưới đây

Kết quả sau khi sét các thông số:

Bước 4: Sét thông số WAN

Test lại xem AP7532 đã cấp phát địa chỉ IP chưa

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com