Đặt vấn đề:

 • Cách upgrade firmware cho bộ đọc RFID Zebra FX7500 ?
 • Có những cách nào để Upgrade Firmware RFID Zebra FX7500 ?

Giải quyết vấn đề:

Zebra cung cấp một số phương thức upgrade firmware cho FX7500:

 • Sử dụng USB Flash
 • Sử dụng trình duyệt Web Console
 • Sử dụng FTP Server/ FTPS/ SCP

Quy trình upgrade firmware:

 • uboot
 • OS
 • Reader Server Application

Các bước chuẩn bị:

 • Bộ đọc RFID FX7500 cùng bộ nguồn Apdapter  hoặc Nguồn PoE
 • Laptop hoặc PC
 • Cáp mạng
 • FTP Server

File Firmware

 • OSUpdate.elf
 • response.txt
 • u-boot_X.X.X.X.bin (uBoot, X.X.X.X is a filename version)
 • uImage_ X.X.X.X (OS, X.X.X.X is a filename variable)
 • rootfs_ X.X.X.X.jffs2 (Root FileSystem, X.X.X.X is a filename variable)
 • platform_ X.X.X.X.tar.gz (Platform partition, X.X.X.X is a filename variable)  

Thực hiện:

Cách 1: Sử dụng USB Drive

1. Copy toàn bộ file Firmware vào thư mục gốc của USB

2. Cắm USB Drive vào USB Host phía sau bộ đọc FX7500

Quá trình upgrade bắt đầu sau 5 - 7s , dưới đây là trạng thái quá trình upgrade:

 • Đèn Power LED sáng màu đỏ nhấp nháy liên tục
 • Tất cả đèn LED sáng một lần màu cam
 • ĐÈN Power LED tiếp tục sáng màu cam
 • Đèn Power LED sáng màu cam sau đó chuyển sang màu xanh lá cây → khi này quá trình upgrade hoàn tất.

 


Cách 2: Sử dụng trình duyệt Web Console ( Files-based Update)

1. Giải nén Firmware ra thư mục trên máy tính

2. Đang nhập thiết bị trên trình duyệt Web/ Chọn mục Firmware Update

3. click chọn File based Upload

4. Click Browse để tìm tới đường dẫn thư mục chứa Firmware

5. Click chọn Response.txt và click Open

6. Click Start Update. Quá trình update bắt đầu tiến hành cho tới khi hoàn tất và khởi động lại thiết bị.

 

Cách 3: Sử dụng FTP Server

1. Giải nén Firmware và copy toàn bộ vào thư mục FTP Server

2. Đang nhập vào trình duyệt WEb - Console và tới mục Firmware Update

3. Click chọn FTP/FTPS Server

4. Nhập địa chỉ IP của FTP Server

5. Click Start Update để tiến hành. Quá trình update tương tự như các cách trên.

 

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com