Đặt vấn đề:

  • Cách reset thiết bị đọc RFID Zebra FX7500 về mặc định ?

Áp dụng:

  • Bộ đọc RFID Zebra FX7500

Giải quyết vấn đề:

Để đưa thiết bị FX7500 về mặc định, cần thao tác theo một trong các cách  sau đây:

Cách 1: Sử dụng nút Reset

Thực hiện thao tác này: Ấn và giữ nút Reset trong vòng 8 giây để thiết bị xóa cấu hình và đưa thiết bị về trạng thái nhà sản xuất.

1. Tất cả các đèn trạng thái sáng bình thường khi ấn và giữ nút Reset

2. Đèn PWR LED sáng nhấp nháy vàng trong khi ấn và giữ nút Reset

3. Đèn PWR LED sáng sang và nhấp nháy 5 lần để dò và load lại cấu hình.

4. Lúc này nhả nút Reset để FX7500 reset về mặc định.

Cách 2: Đăng nhập vào thiết bị FX7500

1. Đăng nhập vào thiết bị theo tên thiết bị

2. Click chọn Commit/Discard. Click Factory Reset

 

 

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com