Đăt vấn đề:

  • Cách sét xuống dòng sau mỗi lần đọc trên Honeywell 1450g ?
  • Mã code xuống dòng cho máy 1450g 1D ?
  • Cách sét enter sau mỗi lần đọc mã vạch trên 1450g 2D ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch Honeywell 1450g, 1452g

Giải quyết vấn đề:

Sử dụng Quick Guide manual kèm theo hộp máy hoặc sử dụng mã code dưới đây

Dành cho máy đọc 1D:

Hoặc sử dụng code dưới đây:

Dành cho máy đọc 2D:

  

 

Chúng ta có thể cho máy đọc trực tiếp trên màn hình máy tính, laptop, điện thoại.

  

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com