Đặt vấn đề:

    •Cách thực hiện đưa máy kiểm kho Dophin 6110 /6510 về trạng thái nhà sản xuất ?

    •Làm thế nào đưa máy về giá trị mặc định trên Dophin 6110 / 6510 ?

Giải quyết vấn đề:

Máy kiểm kho Dophin 6110 /6510 có bộ nhớ trong flash được gọi là IPSM , nó chứa hệ điều hành.

Để thực hiện “ Factory Reset” và khôi phục lại hệ điều hành, làm theo các bước chỉ dẫn dưới đây:

Chú ý: Khi thực hiện quy trình này sẽ xóa toàn bộ các ứng dụng, các tùy chỉnh, cài đặt của người dùng, sẽ đưa máy về trạng thái nhà sản xuất.

1.Bấm phím Power trong vòng 5 giây.

2.Chọn ‘Hard Reset’ khi trình menu xuất hiện.

3.Khi màn hình trắng khởi động xuất hiện và đèn led nhấp nháy, gõ các phím theo tuần tự sau: “1”, “2”, “7”, “7”. Một cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện giữa màn hình.

4.Máy sẽ hiển thị menu với 2 tùy chọn. Khi trình menu xuất hiện, bấm “ENT” ( Enter) chọn Factory Reset.

5.Bấm “Ent” (Enter) để thực hiện. Lúc này máy sẽ thực hiện quá trình ‘Factory Mode ’.

Áp dụng :

  •Mobility Hardware: 6110, 6510

  •Operating Systems: Windows CE 6, Windows Embedded Handheld

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com