Đặt vấn đề:

 • Cách gỡ bỏ máy in mã vạch Zebra ?
 • Cách Uninstall máy in mã vạch Zebra ZT410 ?
 • Cách xóa driver máy in mã vạch Zebra ?
 • Cách xóa máy in ZT410, ZT230 ?

Áp dụng:

 • Máy in mã vạch Zebra
 • ZT200 Series
 • ZT400 Series
 • Xi4 Series
 • GK Series, GX Series, GC Series
 • GT800
 • ZM400, Zm600. S4M, Z4M, Z6M Plus

Giải quyết vấn đề:

Để gỡ bỏ máy in mã vạch Zebra, chúng ta thực hiện theo cách dưới đây:

Cách 1: Sử dụng Zebra Setup Utilities

1. Máy tính đã cài đặt Zebra Setup Utilities

2. Mở chương trình Zebra Setup Utilities

3. Click chọn máy in cần  gỡ bỏ. Sau đó click chọn : Uninstall Printer

 

Cách 2: Sử dụng Driver

1. Truy cập thư mục C:\ZD5-1-16-6465 . Các phiên bản khác có tên khác nhau

Xem thêm: Cài driver máy in mã vạch Zebra

2. Click đúp vào file: PrnInst.exe

3. Xuất hiện cửa sổ. Click Next

 

4. Click Uninstall Printer

 

 

5. Tích chọn máy in cần gỡ khỏi máy tính, sau đó click Next

 

6. Trạng thái gỡ máy in

 

7. Hoàn tất gỡ máy in khỏi máy tính

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com