Đặt vấn đề:

 • Cách cài đặt Zebra Setup Utilities ?
 • Cài driver máy in mã vạch Zebra ?

Áp dụng:

 • Zebra ZT200 Series: ZT220, ZT230
 • ZT400 Series: ZT410, ZT420
 • Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4
 • Zebra 105SL Plus
 • GK Series: GK420d, GK420t
 • GX Series: GX420d, GX420t, GX3430t
 • GC Series: GC420d, GC420t
 • ZM Series: ZM400, ZM600
 • S4M, Z4M, Z6M,
 • ...

Giải quyết vấn đề:

Zebra Setup Utilities là phần mềm tích hợp Driver cho hầu hết các dòng máy in mã vạch của Zebra, nó có chức năng quản lý, cấu hình các dòng máy in mã vạch Zebra

Chuẩn bị file cài đặt. Tải tại đây.

Tiến hành cài đặt

1. Click đúp vào file cài đặt vừa tải về.

2. Xuấ hiện cửa sổ, click chọn Next

3. Tích chọn đồng ý điều kiện của phần mềm. Sau đó click Next

4. Để mặc định thư mục cài đặt mặc định, Click Next

5. Sét người dùng có thể sử dụng, để mặc định đối với tất cả người dùng.

6. Click Next để hoàn thành đối với Upgrade, Install đối với cài đặt mới từ đầu

7. Kết thúc cài đặt

Xem thêm:

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com