Câu hỏi / Đặt vấn đề:

·         Phần mềm nào có thể quản lý, cấu hình máy in Intermec ( by Honeywell ) PC23d hay PC43 ?

·         Tôi có thể thêm máy in PR2 hay PR3 vào phần mềm PrintSet v5 ?

·         Cách cài đặt PrintSet v5 ?

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

  • Bước đầu tiên để thêm máy in vào PrintSet v5, hãy đảm bảo rằng PrintSet được cài vào máy tính có hỗ trợ hay không. Xem ở cuối bài viết để có thêm thông tin.
  • Kiểm tra máy tính đã được cài đặt PrintSet v5 chưa ?
  • Các bước cài đặt PrintSet v5 được thực hiện tuần tự bình thường, sau đó thực hiện quá trình thêm máy in vào để cấu hình, quản lý.

Các bước thực hiện:

Add máy in bằng đại chỉ IP Address

1.      Click icon Add Printer Wizard bên trên góc trái cửa sổ chương trình.

2.      Cửa sổ Welcome xuất hiện, click chọn Next.

3.      Cửa sổ “Connection Type” xuất hiện, chọn “Netwwork” sau đó click chọn Next.

4.      Cửa sổ “Printer Detection Method” xuất hiện, click chon “ Automatically detect”, sau đó chọn Next.

5.      Trên cửa sổ “Find Printer”, chọn Find Now .

6.      Chương trình sẽ tự động dò tìm đến khi xuất hiện máy in bên dưới cửa sổ.

7.      Tích chọn máy in  và chọn OK. Khi này máy in sẽ được Add vào.

Áp dụng:

·         PR2 & PR3

·         PC23d & PC43

·         PD43

·         PM23 & PM43

·         Windows XP

·         Windows Vista

·         Windows 7

·         Windows 8, 10

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com