Đặt vấn đề:

  • Cách đưa AP7502 về Factory Default mà không sử dụng AP Discovery Tool/Reset tool ?
  • Quên mật khẩu AP7502 ? Cách reset mặc định ?
  • How to Factory Default the AP7502 without using the AP Discovery Tool/Reset Tool ?

Áp dụng:

  • Motorola/Symbol AP7502
  • Zebra AP-7502
  • AP7502E
  • AP-7502E

Giải quyết vấn đề:

Chúng ta sẽ sử dụng RJ45 loop back để thực hiện Factory Default AP7502

Cách tạo RJ45 loop back connector:

1. Bấm đầu mạng RJ45 chuẩn B.

2. Cắt dây Trắng-Cam và cắt dây Xanh Lá Cây sau đó nối chúng lại với nhau.

Cắt dây Xanh lá cây-Trắng và dây Cam sau đó nối chúng lại với nhau.

Thực hiện Factory bằng RJ45 loop back

1. Cắm RJ45 loop back vào cổng FE2

2. Bật AP7502 lên ( Sử dụng PoE hoặc Adapter ).

3. Đợi khoảng 2 phút ( có thể không cần đến 2 phút, nhưng khuyến nghị là 2 phút để đảm bảo cho kết quả tốt )

4. Rút RJ45 loop back khỏi FE2 sau đó tắt nguồn AP ( rút adapter hoặc nguồn PoE )

5. Bật lại AP7502 lên và không cắm RJ45 loop back. Kiểm tra lại.

Hoặc sử dụng: cách dưới đây

Cheer !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com