Đặt vấn đề:

    •Làm sao để nâng cao độ nhạy Wi-Fi cho CV31 ?

    •CV31 không thể tự kết nối lại wifi khi chuyển từ trạng thái bị treo sang trạng thái hoạt động bình thường ?

Giải quyết vấn đề:

Phần mềm cập nhâtk phiên bản ‘SU01_3.00_CV31’ sẽ được nâng hiệu suất WIFI.

Phần mềm cập nhật này được khuyến nghị dùng cho CV31 Windows CE version: 3.00.03.0023

Hướng dẫn cài đặt theo các bước dưới đây:

1.Tải và giải nén file  'CV31_SUWEB_WEC7_v301.zip'  vào máy tính tại đây.

2.Copy 'SU01_3.00_CV31.cab' tới CV31 vào thư mục \CABFILES'

3.Khởi động lại thiết bị CV31 bằng cachs ấn nút màu vàng và chọn ‘Reboot’

4.CV31 sẽ tự động cập nhật và khởi động lại lần 2 để đảm bảo rằng phần mềm đã được kích hoạt.

Xác thực phần mềm đã được cập nhật bằng cách ?

1.Bên trong thư mục ‘\Flash File Store’, file 'SU01_3.00_CV31.txt'  được tạo.

Áp dụng:

   •Máy kiểm kho CV31

   •Windows CE 7.0

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com