Đặt vấn đề:

  • Cách đưa bộ phát WiFi AP7532 về mặc định ( Factory Default ) ?
  • Quên mật khẩu truy cập AP7532, cần reset mặc định ?
  • Có những cách nào đưa AP7532 về mặc định ?

Giải quyết vấn đề:

Có một số cách sau để đưa AP7532 về mặc định ( Factory Default ):

  • Truy cập trực tiếp đề Load Default
  • Sử dụng Tool để đưa AP7532 về mặc định
  • Sử dụng Controller để load Factory AP7532

Thực hiện:

Phương thức 1: Thao tác trên trình duyệt của AP7532

1. Truy cập vào AP7532 trên trình duyệt Web như dưới đây:

Lưu ý: gõ https phía trước

2. Chọn ADVANCED/Proceed to 192.168.1.114 (unsafe) để vào cửa sổ đăng nhập

3. Nhập user name và password

4. Click chọn Access Point

5. Click chọn Tools

6. Click chọn Yes để thực hiện Factory default

 

 

Mất khoảng 2-3 phút để AP7532 để thực hiện Factory default. Khi đó user name và password mặc định: admin/admin123 . Đối với các version Firmware khác vui lòng liên hệ để nắm được thông tin.

Phương thức 2: Sử dụng Tool để Factory - sử dụng khi quên mật khẩu

Lưu ý:

  • Cắm rack mạng kết nối AP7532 và máy tính với SW hoặc Router
  • Tắt kết nối card mạng ảo của VMWare hoặc các chương trình tạo máy ảo khác.

Bước 1: Download tool reset tại đây.

Bước 2: Cài đặt bình thường cho tới khi Finish

Bước 3: Start/AP Discover Tool như dưới đây

Bước 4: Gõ card mạng : như của tôi là eth9 vào dấu nhắc

Bước 5: Gõ chọn 2/ Chọn vị trí AP cần Reset. Ở đây chỉ có 01xAP7532 nên chọn 1

Seri number AP7532 như hình dưới đây

 

Bước 6: Nhập Seri number ở dưới AP7532. Gõ Enter để Factory

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com