Đặt vấn đề:

  • Mật khẩu truy cập Advanced Setup 3 trên Zebra S4M ?
  • Cách chỉnh cài đặt  Advanced Setup 4 ? Mật khẩu mặc định ?
  • Tăng nhiệt độ in trên máy in Zebra S4M ?
  • Chỉnh tốc độ in trên Zebra S4M ?

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Zebra S4M

Giải quyết vấn đề:

Để trả lời cho các câu hỏi trên các bạn tham khảo danh sách chi tiết, cũng như các thông số mặc định của máy in mã vạch Zebra S4M sử dụng ngôn ngữ ZPL:

Lưu ý: Sử dụng nút UP để tăng giá trị, RIGHT để di chuyển con trỏ sang phải khi nhập mật khẩu để truy cập khi có yêu cầu.

 Hình dưới đây mô tả bảng điều khiển và các nút tinh chỉnh các thông số cho máy in:

Hình dưới đây sẽ mô tả chi tiết các mục cần cài đặt, mật khẩu mặc định cho từng lớp menu.

Xem thêm:

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com