Đặt vấn đề:

  • Cách sét xuống dòng máy đọc Motorola DS9808 ?
  • Sét enter key máy đọc mã vạch Zebra/Symbol DS9808 ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch Motorola/Symbol DS9808
  • Zebra DS9808

Giải quyết vấn đề:

Cách 1: Sử dụng tài liệu sử dụng : Quick Start Guide kèm theo hộp máy DS9808

Cách 2: Sử dụng mã code sau

 

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com