Đặt vấn đề:

  • Cách khôi phục lại máy in mã vạch PC23d mà không có màn hình hiển thị ?
  • Cách khôi phục về trạng thái nhà sản xuất Intermec PC43t mà không có PrintSett hoặc Web Admin Console ?
  • Làm thế nào Factory Default máy in Intermec PD43 sử dụng các phím chức năng ?

Giải quyết vấn đề:

Đối với máy in : ‘Icon Printers’: Không có màn hình LCD

Chỉ có máy in mã vạch PC23d và PC43 là có tùy chọn không có màn hình LCD.

Dưới đây là các bước thao tác Factory Default đối với  ‘Icon Printers’:

1.Tắt máy in và đợi khoảng 30 giây.

2.Mở lắp máy in lên.

3.Trong khi máy in đang mở lắp, bật máy in trở lại.

4.Cho đến khi đèn icon cuối cùng tăt, nhấn và giữ nút ‘Feed/Pause’ màu xanh.

5.Đợi cho tới khi đền icon ‘Maintenance’ sáng, nhả tay khỏi nút ‘Feed/Pause’.

6.Đợi khoảng 30 giây sau đó đóng lắp máy in lại.

Đối với máy in có màn hình  LCD và các phím chức năng:

Factory Default ở chế độ offline đối với máy in có LCD:

1.Tắt máy in và mở lắp máy in lên.

2.Trong khi lắp vẫn mở, nhấn và giữ nút ‘Feed/Pause’ màu xanh và bật máy in lên.

3.Tiếp tục giữ ‘Feed/Pause’ cho tới khi màn hình xuất hiện Restore Default menu.

4.Sử dụng các phím điều khiển ( mũi tên ) để lựa chọn các mục cần đưa về mặc định. Thông thường, có 3 tùy chọn để đưa về mặc định. 

Sử dụng các phím điều hướng ( mũi tên ) để di chuyển các mục và ử dụng nút ‘Enter’ key ở giữa các phím điều hướng để lựa chọn hoặ bỏ lựa chọn các mục .

5.Sau khi đã lựa chọn xong các mực cần đưa về mặc định, sử dụng phím điều hướng xuống dưới mũi tên Continue sau đó ấn Enter key để bắt đầu đưa máy vêd mặc định.

6.Máy in sẽ xác nhận có muốn Restore and Restart . Máy in sẽ khởi động lại.

7.Trong khi máy in khởi động lại, đóng lắp máy in lại.

8.Sau khi máy in khởi động hoàn tất, sử dụng các phím điều hướng để đi tới First Run Winzard.

Áp dụng:

  • Máy in mã vạch Intermec PC43t

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com