Đặt vấn đề:

  • Cách Reset mặc định máy đọc DS9808 ?
  • Cách Factory Default máy đọc Zebra DS9808 ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch Motorola
  • Zebra DS9808, Motorola/Symbol DS9808

Giải quyết vấn đề:

Cách 1: Sử dụng Quick Guide Setup kèm theo hộp máy. Tìm và cho máy DS9808 đọc mã vạch- Set Defaults:

Cách 2: Cho máy đọc mã vạch dưới đây:

Lưu ý:

  • Có thể cho máy DS9808 đọc trực tiếp trên màn hình laptop, máy tính, hoặc điện thoại hoặc máy tính bảng.
  • Nếu không được, hãy in lên trang A4 của máy in laser sau đó cho máy đọc.

 

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com