Đặt vấn đề:

 • Cách Restore Default PM42 về mặc định nhà sản xuất ?
 • Factory Default cho Honeywell PM42 ?

Áp dụng:

 • Honeywell PM42

Giải quyết vấn đề:

Sử dụng một trong những cách dưới đây để đưa máy in PM42 về mặc định:

 • Main Menu - sử dụng các phím điều khiển và menu trên mmàn hình hiển thị LCD
 • Trình duyệt WEB - Web page
 • Hardware -based reset

FACTORY RESET BẰNG MAIN MENU

1. Từ Main Menu > Tools > Restore Defaults. Tất cả các thông số cài đặt đều có thể đưa về mặc định.

2. Có thể bỏ check box nếu muốn giữ tham số cần cài đặt

 • Network Settings: Khôi phục địa chỉ mạng về mặc định
 • User files: Clear tất cả các files đã copy vào máy in
 • System Settings: Xóa tất cả các cài đặt, tham số

3. Bấm nút mũi tên phải, sau đó bấm Enter. Màn hình xuất hiện thông báo khôi phục lại toàn bộ thông số và máy in sẽ khởi động lại.

4. Bấm chọn Yes và máy in sẽ tiến hành Restore Default.

 

FACTORY BẰNG HARDWARE-BASED RESET

1. Tắt máy in và mở lắp máy in lên

2.  Mở đầu in lên.

3. Bấm và giữ nút FEED (Print button) sau đó Mở máy in lên.

4. Quan sát tất cả các đèn trạng thái phía trước máy in đều sáng thì nhả nút FEED ra.

5. Khi này máy in sẽ tiến hành clear mọi cài đặt vể mặc định.

 

FACTORY BẰNG TRÌNH DUYỆT WEB (WEB-PAGE)

1. Trên máy tính mở trình duyệt WEB, gõ địa chỉ IP của máy tính vào thanh địa chỉ.

2. Click Login để tới màn hình đăng nhập.

3. Nhập user namepassword mặc định : itadmin/pass

4. Chọn tab Services>Restore Default

5. Lựa chọn các thông số cần sét restore default

 • Network Settings: Khôi phục địa chỉ mạng về mặc định
 • User files: Clear tất cả các files đã copy vào máy in
 • System Settings: Xóa tất cả các cài đặt, tham số

6. Click Restore. Xuất hiện thông báo nhắc khởi động lại máy in.

7. Click OK.

8. Máy in khởi động lại.

Chúc các bạn thành công !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com