Câu hỏi/Vấn đề đặt ra:

·         Cách Factory Default dòng máy Datamax stationary sử dụng bẳng điều khiển ?

·         Máy in mã vạch công nghiệp Datamax không khởi động sau khi bật máy ? Cách sửa chữa ?

·         Cách đưa máy in mã vạch Datamax A-Class Mk II [G2] Print Engine về mặc định trong khi khởi động?

·         Cách đưa máy in mã vạch Datamax H-Class (LCD) industrial printer về mặc định trong khi khởi động?

·         Cách đưa máy in mã vạch Datamax I-Class Mk I (LCD) industrial printer về mặc định trong khi khởi động?

·         Cách đưa máy in mã vạch Datamax I-Class Mk II [G2](LCD) industrial printer về mặc định trong khi khởi động?

·         Cách đưa máy in mã vạch Datamax M-Class Mk I (LCD) industrial printer về mặc định trong khi khởi động?

·         Cách đưa máy in mã vạch Datamax M-Class Mk II [G2](LCD) industrial printer về mặc định trong khi khởi động?

·         Cách đưa máy in mã vạch Datamax W-Class (LCD) industrial printer về mặc định trong khi khởi động?

Giải quyết vấn đề:

Để thực hiện Factory Default chúng ta sử dụng bảng điều khiển và màn hình LCD trên những dòng máy dưới đây:

·         Datamax-O'Neil A-Class Mk II Print Engine

·         Datamax-O'Neil H-Class Printer

·         Datamax-O'Neil I-Class Mk I Printer

·         Datamax-O'Neil I-Class Mk II Printer

·         Datamax-O'Neil M-Class Mk I Printer

·         Datamax-O'Neil M-Class Mk II Printer

·         Datamax-O'Neil W-Class Printer

Các thao tác được thực hiện tương tự như trên các dòng máy như đã liệt kê.

CÁC BƯỚC THAO TÁC FACTORY DEFAULT

1.      Tắt máy in và đợi khoảng 30 giây.

2.      Trong khi giữ ba phím ‘PAUSE’ + ‘FEED’ + ‘CANCEL’ bên dưới màn hình LCD và mở máy in lên.

3.      Giữ 3 phím này cho tới khi màn hình xuất hiện ‘ UNCALIBRATED / POSITION FAULT’.

4.      Nhả cả ba phím.

5.      Đợi 30 giây, để máy thực hiện Factory Defaults.

6.      Sau đó tắt máy in, đợ 30 giây sau đó mở lại.

Áp dụng:

·         Máy in mã vạch Datamax: D-O H-Class (LCD) Industrial Printer

·         Máy in mã vạch Datamax: D-O I-Class Mk I (LCD) Industrial Printer

·         Máy in mã vạch Datamax: D-O I-Class Mk II [G2] (LCD) Industrial Printer

·         Máy in mã vạch Datamax: D-O M-Class Mk I (LCD) Industrial Printer

·         Máy in mã vạch Datamax: D-O M-Class Mk II [G2] (LCD) Industrial Printer

·         Máy in mã vạch Datamax: D-O W-Class (LCD) Industrial Printer

·         Máy in mã vạch Datamax: D-O A-Class Mk II [G2] (LCD) Print Engine

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com