Đặt vấn đề:

  • Tôi có thể dùng trình duyệt Web Fireox, Chrome, Safari để nâng cấp Firmware cho Intermec (by Honeywell) EasyCoder PD41 ?
  • Tôi có thể nâng cấp Firmware máy in Intermec (by Honeywell) EasyCoder PD42 sử dụng Compact Flash ?
  • Cách nâng cấp Firmware PD41 PD42 sử dụng USB Drive ?

Áp dụng:

  • Intermec PD41, PD42
  • Máy in Honeywell PD42

Giải quyết vấn đề:

Intermec EasyCoder PD41 (icon printer) và PD42 (LCD) sử dụng chung Firmware. Tải Firmware cho hai loại máy in này tại đây.

Có một số cách Upgrade hoặc Downgrade Firmware cho Intermec PD41 và PD42:

  • Sử dụng Web Console Admin ( trình duyệt Web): Firefox, Chrome, IE, Safari
  • Sử dụng USB Drive hoặc Compact Flash Card
  • Sử dụng PrintSet v4

Tiến hành nâng cấp Firmware:

Cách 1: Sử dụng trình duyệt WEB

1. Nhập địa chỉ IP của máy in vào thanh địa chỉ trình duyệt Web

2. Xuất hiện màn hình Home, Click chọn “Maintenance” . Màn hình cửa sổ yêu cầu nhập username/password xuất hiện: Tài khoản mặc định

USER NAME: admin

PASSWORD:pass

3. Clcik Browse để tìm đường dẫn tới file Firmware (*.BIN). Click đúp vào file Firmware mà muốn nâng cấp cho máy in.

4. Click “Upgrade” để tiến hành nâng cấp.

5. Máy in sẽ hiên rthị dòng trạng thái như sau:

"Checksum Integrity"

"Checksum Integrity OK"

"Upgrading 1 / 3"

"Upgrading 2 / 3"

"Upgrading 3 / 3"

"Rebooting..."

(printer warm boots)

"Starting..."

6.  Nếu trong quá trình nâng cấp Firmware không thành công, chúng ta thử lại bằng cách Factory máy in sau đó tiến hành nâng cấp lại một lần nữa.

Xem thêm:

Factory máy in Intermec PD41, PD42 theo link bên dưới bài viết

 

7. Sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất máy in sẽ khởi động lại. Màn hình Web hiển thị: Upgrade successful; Màn hình máy in sẽ hiên thị Firmware version mới (PD42).

Cách 2: Sử dụng PrintSet v4 để nâng cấp Firmware

Xem thêm:

Tiến hành nâng cấp:

1. Click vào máy in ở cửa sổ bên trái. Sau đo click vào: Firmware Wizard

2. Click Next để tiếp tục

3. Cửa sổ yêu cầu nhập username\password nếu có: admin/pass - mặc định

4. Click Next để sang cửa sổ chọn File Firmware. Click chọn Browse sau đó click đúp chọn File Firmware đã tải về

5. Quá trình nâng cấp Firmware mất khoảng 4-5 phút.

Cách 3: Nâng cấp Firmware sử dụng USB Drive hoặc Compact Flash (CF) Card

1. Format USB Drive hoặc Compact Flash Card ở chuẩn “FAT” hoặc “FAT16”

2. Copy Firmware (*.BIN) vào thư mục gốc của CF Card hoặc USB Drive.

3. Đổi tên file Firmware(*.BIN) thành firmware.bin

4. Rút USB hoặc CF Card ở chế độ an toàn.

Tiến hành nâng cấp:

1. Tắt máy in.

2. Cắm USB Drive hoặc CF Card vào máy in ở phía sau máy.

3. Mở máy in lên.

Trên màn hình máy in PD42 xuất hiện thông báo: "Copying rmmcz" . Máy in sẽ tự động khởi động lại khi nâng cấp hoàn tất.

4. Nếu quá trình nâng cấp thất bại. Chúng ta thử lại băng cách Reset Factory Default máy in PD41, PD42 sau đó thử lại từ bước 1 tới bước 3.

Xem thêm:

Cheer !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com