Đặt vấn đề:

 • Tôi có thể sử dụng phần mềm nào để cấu hình, cài đặt máy in PB21, PB22 ?
 • Phần mềm quản lý, cấu hình máy in Intermec PX4i, PX6i ?
 • Print Set v4 có thể add máy in PF2i, PF4i ?
 • Tôi có thể cài đặt phần mềm PrintSet v4 ?
 • Cài đặt, cấu hình máy in Intermec PD41, PD42 ?
 • Những máy in nào Intermec (by Honeywell) có thể quản lý bằng PrintSet v4 ?
 • Windows 10 có hỗ trợ cài đặt PrintSet v4 ?

Giải quyết vấn đề:

Lưu ý: Windows 10 hiện tại chưa hỗ trợ tốt cho PrintSet v4, do đó nếu muốn sử dụng PrintSet v4 nên cài đặt trên nền Windows thấp hơn bằng cách cài trên máy ảo VMWare chẳng hạn.

Trong bài viết này chúng tôi tập trung những điểm mấu chốt sau:

1. Tải và cài đặt phần mềm PrintSet v4.

2. Cấu hình máy in trên PrintSet v4.

Ngoài ra kèm theo các thông tin sau:

 • Những máy in mà PrintSet v4 hỗ trợ để quản lý, cấu hình.
 • Cổng giao tiếp USB hỗ trợ trên PrintSet v4
 • Windows hỗ trợ cài đặt PrintSet v4.
 • Những dòng máy in di động nào hỗ trợ cấu hình thông qua PrintSet v4 & thông qua cổng kết nối ?
 • Honeywell khuyến nghị sử dụng cáp Serial theo part number:  "075497" để kết nối với PrintSet v4, nó hỗ trợ các dòng máy in di động sau:  PB21 / PB22, PB31 / PB32,  PB50 / PB51, PW50. Có thể tham khảo theo hình dưới đây:

TẢI VÀ CÀI ĐẶT PrintSet v4

Trước khi tải file và cài đặt PrintSet v4, nên tham khảo hệ điều hành tương thích và các dòng máy in mã vạch hỗ trợ được liệt kê ở cuối bài viết này.

Tải PrintSet v4

Các bạn có thể tải PrintSet v4 tại đây, một file định dạng *.ZIP được tải về, giải nén file này ra Desktop để tiến hành cài đặt.

Cài đặt PrintSet

Chạy file cài đặt vừa giải nén bên trên, click chọn đồng ý các cài đặt mặc định, có thể khởi động lại máy tính nếu cần thiết sau khi cài đặt hoàn tất.

Kết nối máy in với PrintSet v4

Có 3 cách để kết nối máy in tới PrintSet đó là: Serial, Network,  và USB

Cách thứ nhất : Kết nối thông qua cổng Serial

1. Từ Menu, Click File> Add

2. Màn hình Welcome page xuất hiện, click Next để tiếp tục.

3. Trên trang màn hình “ Connection Type” Click chọn “Serial”, Click Next để tiếp tục

4. Click chọn cổng COM (Serial) port mà máy in kết nối, Click chọn Next để tiếp tục.

5. Đảm bảo chắc chắn rằng cổng COM kết nối  từ máy tính tới máy in thông nhau.

6. Khi dò tìm thấy được máy in, màn hình hiển thị xuất hiện icon máy in nhỏ và dòng mô tả ngắn. Click Next để tiếp tục.

7. Click Finish để hoàn tất. Bây giờ chúng ta có thể cấu hình máy in ở cửa sổ màn hình bên trái.

 

Cách thứ 2: Kết nối máy in thông qua Network

Lưu ý: Đảm bảo rằng máy in đã có địa chỉ IP hoặc đã được sét IP và đã kết nối thông suốt với máy tính ( nghĩ là từ máy tính có thể in tem nhãn ).

1. Từ menu click  File > Add Printer

2. Màn hình Welcom xuất hiện, Click Next để tiếp tục.

3. Trên màn hình “Connection Type” Click chọn “Network” , sau đó click chọn Next để tiếp tục.

4. Trên trang “Network Status” Click chọn “Current Network Connection”. Sau đó click chọn Next

5. Trên trang Find Printer, Click chọn Find Now

6. Cửa sổ bên dưới sẽ tiến hành dò tìm và hiển thị danh sách máy in nếu có đang kết nối.

7. Click chọn máy in hiển thị bên dưới. Click chọn Ok để Add máy in vào trình điều khiển của PrintSet

8. Click Finish để hoàn tất.

 

Cách thứ 3: Kết máy in thông qua cổng USB

Lưu ý: Máy tính cài driver cho máy in mà muốn kết nối, đồng thời máy in sử dụng một trong những ngôn ngữ sau: IPL, DP, hoặc Fingerprint.

1. Từ trình menu File>Add

2. Màn hình Welcome xuất hiện, click chọn Next

3. trên màn hình”Connection Type” click chọn USB , sau đó click chọn NExt để tiếp tục.

4. Cửa sổ sẽ tự động dò tìm máy in có sẵn đã vài đặt, khi thấy máy ín xuất hiện icon nhỏ của máy in và  mô tả ngắn, click chọn Next để tiếp tục sau đó CLick Finish để hoàn tất.

Áp dụng:

Hệ điều hành hỗ trợ PrintSet v4:

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8

Các dòng máy in Intermec hỗ trợ:

 • Intermec PB21 & PB22 (LCD) Portable Printers  1
 • Intermec PB31 & PB32 (LCD) Portable Printers  1
 • Intermec PB42 (Icon) Portable Printers
 • Intermec PB50 & PB51 (LCD) Portable Printers  1
 • Intermec PW50 (Icon) Portable Workboard Printers  1
 • Intermec PF8 (Icon) Desktop Printer
 • Intermec EasyCoder PD41 (Icon) Industrial Printer
 • Intermec EasyCoder PD42 (LCD) Industrial Printer
 • Intermec EasyCoder PFMX-series (LCD) Industrial Printers
 • The Intermec EasyCoder PFMX-series of industrial printers includes...
  • Intermec EasyCoder PF2i & PF4i (LCD) Industrial Printers
  • Intermec EasyCoder PM4i (LCD) Industrial Printer
  • Intermec EasyCoder PX4i & PX6i (LCD) Industrial Printers

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com