Chủ đề:

  • Cách sét xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch trên Honeywell 1300g ?
  • Sét enter key máy đọc mã vạch Honeywell 1300g ?

Áp dụng:

Cách thức thực hiện

Lưu ý: Khi cho máy đọc Honeywell 1300g học mã vạch dưới đây nó sẽ xóa toàn bộ cấu hình trước đó

Cho máy 1300g học một trong những mã vạch dưới đây để sét enter sau mỗi lần đọc mã vạch

Hoặc cho máy đọc mã vạch dưới

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com