Đặt vấn đề:

 • Cách đưa máy kiểm kho TC75 về mặc định ?
 • Xóa files chương trình và recovery Zebra TC75 ?
 • Cold boot máy kiểm kho Zebra TC75 ?
 • Factory máy Zebra TC75 ?

Áp dụng:

 • Android 4.4.3, Android 5.1.1
 • TC75AH-GA11ES-A2
 • TC75AH-GA11ES-A1
 • TC75BH-GA11ES
 • TC75BH-GA11ES-TW
 • TC75BH-KA11ES-BR
 • TC75BH-KA11MS-CN

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

 • Máy tính cài Zebra Android Driver.
 • Tải file clear (TC75FR-EXTSD01404.zip) tại đây.
 • Đế sạc hoặc cáp USB kết nối TC75.

Các bước thực hiện

1. Kết nối TC75 tới máy tính thông qua đế sạc hoặc Cáp usb

2. Copy file Clear vào bộ nhớ máy TC75

3. Thực hiện reset máy vào chế độ Recovery Mode

 1. Bấm và giữ nút “Power” cho tới khi xuất hiện cửa sổ xuất hiện nút “Reset” sau đó nhả tay ra

 2. Click Tab “Reset” và ngay lập tức ấn nút” PTT “ cho tới khi màn hình Recovery xuất hiện.

 3. Màn hình Recovery xuất hiện, sử dụng các nút “+/-” để tới file trước đó đã copy vào máy. Sau đó bấm “PTT”.

 4. Sau khi chạy hoàn tất, màn hình Recovery  sẽ hiển thị trở lại.

Xem thêm:

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com