Đặt vấn đề:

  • Cách clean boot CK3X/CK3R ?
  • Cách reset CK3x/CK3R về mặc định nhà sản xuất ?

Giải quyết vấn đề:

Lưu ý: Clean boot sẽ xóa toàn bộ nhớ trong máy handheld, bao gồm tất cả các ứng dụng và các file dữ liệu, ngoại trừ files được lưu trong bộ nhớ flash hoặc lưu trong thẻ nhớ .

Để clean boot CK3X / CK3R, thực hiện theo các bước dưới đây:

1.      Nhấn và giữ nút ‘Power’ khoảng 2 giây để suspend máy.

2.      Tháo PIN ra khỏi máy.

3.      Dùng bút, ấn vào nút ‘Reset’ trong khay chứa PIN.

4.      Lắp PIN lại sau đó nhẫn và giữ nút ‘Power’ ngay tức thì.

5.      Giữ và ấn nút ‘Power’ cho tới khi màn hình hiển thị dấu nhắc’ Release IO Button’

6.      Ấn 2 phím bất kỳ. Trong ví dụ mẫu này, phím ‘9’ và ‘6’ được sử dụng.

7.      Nhả 2 phím và màn hình xuất hiện dấu nhắc ‘ Enter first key in 20 seconds’ . Bấm số ‘9’ trên bàn phím.

8.      Sau đó xuất hiện dấu nhăc’ Enter second key in 6 seconds’. Bấm số ‘6’ trên bàn phím.

9.      Sau đó xuất hiện dấu nhăc ‘ Reconfirm first key in 6 seconds’ . bấm lại số ‘9’.

10.  Xuất hiện dấu nhắc’ Reconfirm second key in 6 seconds’ . Bấm số ‘6’ .

11.  Màn hình xuất hiện dấu nhắc ’ Clean boot confirmed’ xuất hiện. Máy bắt đầu thực hiện quá trình clean boot.

Áp dụng cho các thiết bị:

·         Mobility Hardware: CK3x(xx), CK6x(xx)

·         Operating Systems: Windows Embedded Handheld

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com