Đặt vấn đề:

  • Tôi không thể truy cập được AP7532 ? Có cách nào để truy cập ?
  • Cách cấu hình AP7532 để phát sóng 2 băng tần 2.4Ghz và 5GHz ?

Áp dụng:

Giải quyết vấn đề:

Các bước chuẩn bị:
1. Cắm rack mạng vào GE1/PoE để lấy nguồn cho AP7532

2. Nhìn ở phía dưới AP7532 có địa chỉ IP mặc định như dưới đây

 

Các bước thực hiện

Bước 1: Đặt IP tĩnh cho card mạng máy tính - lưu ý địa chỉ lớp B . Ví dụ như hình mẫu dưới đây

 

Bước 2: Đăng nhập vào trình duyệt

Gõ địa chỉ IP của AP7532 vào trình duyệt Web: https://169.254.113.12 ( địa chỉ IP của tôi )

Click chọn Proceedto 169.254.113.12 (unsafe)

 

 

Nhập user name /password: admin/admin123 ( mặc định ). Sau đó thay đổi mật khẩu mới như hình mô tả dưới đây:

 

 

Bước 3: Cấu hình cơ bản

1. Cấu hình Country Name: VN ( bắt buộc ). chọn Apply để lưu.

 

2. Cấu hình Tên WiFi mà bạn muốn sét. Click Apply để lưu cấu hình.

 

3. Cấu hình địa chỉ IP cho AP7532. Click chọn Aplly để lưu.

 

Sau khi thay đổi địa chỉ IP trên AP7532 sẽ phải quản lý AP băng địa chỉ mà bạn đã sét.

 

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com