Câu hỏi:

  • Cách in tem nhãn tự động trên phần mềm in NiceLabel Pro 2017 ?
  • Cách tạo kết nối file excel với phần mềm NiceLabel Pro ?

Áp dụng:

  • Phần mềm in mã vạch NiceLabel Express, NiceLabel Pro 2017

Trả lời:

Chuẩn bị:

  • File excel chứa dữ liệu muốn in.
  • Phầnn mềm in mã vạch NiceLabel Pro 2017 đã cài.

Để thực hiện kết nối excel nhằm tự động in tem, nhãn trên phần mềm in mã vạch NiceLabel Pro, chúng ta thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Tạo kết nối file Excel với phần mềm NiceLabel Pro

1. Từ thanh MENU > Data > Excel

Hoặc click theo hình mô tả dưới đây

2. Cửa sổ tạo kết nối xuất hiện, Click Next để tiếp tục

3. Click Browse để tới đường dẫn file Excel. Click Next để tiếp tục

4. Chọn Sheet chứa dữ liệu cần in tự động. Click Next để sang trang tiếp

5. Sét số lượng nhãn, tem in

6. Xác định kiểu dữ liệu của các trường (cột ) trong excel được in. Sau đó Click Next , Finish để kết thúc tạo kết nối.

7. File Excel đã được kết nối:

 

Bước 2: Thiết kế tùy chỉnh các cột cần in

1. File Excel của tôi có định dạng dữ liệu mẫu sau:

2. Xác định các cột cần in

a. Ở ví dụ này tôi sử dụng cột barcode làm cột mã vạch của sản phẩm

b. Cột name là tên sản phẩm

c. Cột gia là giá của sản phẩm

3. Thiết kế các cột vào trong file thiết kế

a. Click vào mũi tên của icon mã vạch (1) - sổ ra bảng tùy chọn  - ta chọn (2). Kéo vào file thiết kế.

 

b. Tương tự đối với tên sản phẩm dưới đây:

- Click vào trỏ xuống (1), click chọn cột cần gán (2) sau đó thả vào file thiết kế.

Và khi Preview hoàn chỉnh như mẫu sau:

 

Chúc các bạn thành công !Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com