Đặt vấn đề:

    •Làm sao để sao chép files từ máy tính và từ máy in ra máy tính ?

    •Mật khẩu đăng nhập  FTP cho máy in mã vạch Honeywell ?

    •Không thể sao chép files từ máy in ra máy tính ?

Gải quyết vấn đề:

Khi máy in sử dụng kết nối Ethernet hoặc Wireless thì sử dụng giao thức FTP là cách duy nhất ( mặc định TFP được kích hoạt ). Nếu FTP bị vô hiệu hóa thì có thể kích hoạt lại bằng cách đưa máy về trạng thái nhà sản xuất.

   1.Mở Windows Explorer .

  2.Gõ vào thanh địa chỉ: ftp://<IP_address_của máy in>. Nếu thành công Windows Explorer hiển thị cấu trúc thư mục của máy in.

  3.Mở File menu, sau đó chọn Login As… Cửa sổ đăng nhập xuất hiện username và password. Mặc định admin/pass cho các dòng máy in cũ, và itadmin/pass cho các dòng máy in mới.

  4.Khi đăng nhập thành công, khi này có thể chuyển files qua lại giữa máy in và máy tính bừng cách copy&paste hoặc kéo/thả.

Các dòng máy in cũ:

     •Tất cả các dòng : PM, PF: PF2i, PF4i; PX: PX4i, PX6i; PD41, PD4

Các dòng máy in mới:

    •PC23 và PC43 ( tất cả cá phiên bản )

    •PD43

    •PM43 ( tất cả các phiên bản )

Áp dụng:

   •Máy in mã vạch Intermec by Honeywell: PC23d, PC43d, PC43t, PD41, PD42, PD43, PF2i, PF4i, PF8d, PF8t, PM23, PM43, PM4i, PX4i, PX6i

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com