Vấn đề đặt ra:

•Cách thêm phím Enter ( xuống dòng ) cho máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra LS2208 ?

•Cách Add phím Enter cho máy đọc mã vạch 1D của Symbol/Motorola/Zebra  ?

Giải quyết vấn đề:

Dưới đây là code lập trình cho phép add phím Enter cho các dòng máy đọc mã vạch 1D của Symbol/Motorola/Zebra: LS1203, LS2208, LS4278, LI4278,.. đồng thời cũng sử dụng được cho các dòng máy đọc 2D.

Chú ý:

•Đối với các dòng máy đọc mã vạch 1D nên in ra giấy và scan bình thường cho máy học mã. Lần lượt scan các mã vạch từ trên xuống dưới.

   Ennter 1D Symbol

Áp dụng:

•Máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra

•LS1203, LS2208, LI4278, DS4308, DS6708, DS6878, DS3578,…

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com