Đặt vấn đề:

  • Máy in mã vạch Zebra ZM400 không nhận chính xác khổ nhãn ?
  • Máy in mã vạch GC420t in lệch khổ nhãn ?

Giải quyết vấn đề:

Dưới đây là cách calibration nhãn cho hầu hết các dòng máy in mã vạch của Zebra :

1.Control Panel/Devices and Printers/Click đúp máy in cần calibration. Hoặc chọn See what’s printing. Hoặc chọn Printing preferences.

 calibration1

2.Xuất hiện cửa sổ:

 calibration2

 

3.Chọn Tab Tools.

 calibration3

4.Click chọn Send. Máy in sẽ thực hiện calibrate nhãn và đẩy ra 3 – 5 nhãn trắng. Khởi động lại máy in.  Done.

Chú ý: 

•Máy in phải kết nối với máy tính. Và cài Zebra Designer Driver.

•Cảm biến nhận nhãn không bị che bởi bụi bẩn hoặc giấy dính che mất .

•Xác định đúng kiểu nhãn: GAP/NOTCH ( thường áp dụng cho kiểu nhãn này ).

Áp dụng:

•Zebra Pinter: ZM400, ZT410, ZT420, GC420t, GK420d/GK420t, GX420t,…

•ZPL, ZPL II, EPL.

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com