Đặt vấn đề:

 • Cách cài đặt PrintSet v5 ?
 • Tải file cài đặt PrintSet v5 bản mới nhất ở đâu ?
 • Tôi có thể cấu hình máy in PC43t trên PrintSet5 ?
 • Cấu hình, quản lý máy in Honeywell PM42 ?
 • Cách Sét IP tĩnh máy in PM23c ?

Áp dụng:

PrintSet v5 hỗ trợ cài đặt và chạy trên:

 • Windows XP
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 10

Printers Hardware: PR2, PR3, PC23d & PC43, PC42, PD43, PM23, PM23c & PM43, PM43c

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

 • Bước đầu tiên để add máy in vào PrintSet v5, hãy đảm bảo rằng máy tính đó có hệ điều hành hỗ trợ để cài đặt, các bạn có thể tham khảo ở phần Áp dụng : Hệ điều hành hỗ trợ cài đặt PrintSet v5.
 • Kiểm tra PrintSet v5 đã được cài đặt chưa ?
 • Nếu PrintSet v5 chưa được cài đặt, chúng ta phải tải file cài đặt tại đây và tiến hành cài đặt bằng cách chạy file cài, chọn NExt và để mặc định tất cả các tùy chọn. Sau khi cài đặt xong chúng ta tiến hành Add máy in để cầu hình cài đặt.

Các bước dưới đây sẽ thực hiện quá trình Add máy in vào PrintSet v5:

Thông thường chúng ta có 3 cách để Add máy in vào PrintSet v5 thông qua: USB, Network, và Serial, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là USB và Network

Cách 1: Add máy in bằng Network

Máy in phải hỗ trợ in qua card mạng, tham khảo bài viết dưới đây:

1. Click vào icon góc trái trên cùng để bắt đầu:

2. Màn hình Welcome xuất hiện, Click Next để tiếp tục

3. Trên màn hình “Connection Type” Click chọn Network. Sau đó Click Next để tiếp tục.

4. Click chọn Find Now hoặc lựa chọn mã máy in cần Add sau đó click Find Now.

 

5. Đợi khoảng 1 - 2 phút để dò tìm máy in. sau khi dò được màn hình hiển thị danh sách máy in có trong mạng.

6. Click vào tên máy in đầy đủ kèm theo địa chỉ IP của máy in. Click Next để thực hiện quá trình Add

7. Click Finish để kết thúc quá trình Add máy in vào PrintSet v5

 

Cách 2: Add máy in bằng cổng USB

Đảm bảo rằng máy in đã kết nối và đã cài Driver trên máy tính.

Các bước thực hiện

1. Click chọn Icon trên cùng góc trái để Add máy in

2. Xuất hiện cửa sổ Welcome, Click Next để tiếp tục

3. Xuât hiện cửa sổ “Connection Type”, CLick chọn USB

4. Cửa sổ sẽ tiến hành dò tìm máy in

5. CLick vào máy in đã hiển thị, sau đó CLick để tiến hành Add máy in. Sau đó click Finish và kết quả như hình dưới đây:

 

Cách 3: Add máy in bằng cổng Serial

1. Click icon góc trái trên cùng

2. Xuất hiện cửa sổ Welcome, Click Next để tiếp tục

3. Cửa sổ Connection Type xuất hiện, Click chọn Serial. Sau đó Click Next

 

4. Cửa sổ Serial Communication Parameters → Sét cổng COM và thông số cổng COM

5. Cử sổ dò tìm máy in xuất hiện mất khoảng  1 - 2 phút để dò tìm

6. Khi máy in xuất hiện, Click vào máy in và chọn Next để tiến hành Add.

Xem thêm: Cài đặt, cấu hình cho các dòng máy in PF2i, PF4i, PM4i, PX4i, PX6i,...

 

Cheer !

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com