Đặt vấn đề:

  • Cách cấu hình máy in PM43, PM23, PC43 sử dụng kết nối mạng ?
  • Làm sao kết nối PM43, PM43c, PM23, PC43 và PC23 tới mạng ?

Giải quyết vấn đề:

Chuẩn bị:

  • Cáp mạng Ethernet.
  • Máy in hỗ trợ cổng Ethernet.

Thực hiện theo những bước dưới đây:

1.Tắt máy in.

2.Kết nối cáp mạng tới cổng máy in.

3.Mở máy in.

4. Nếu máy in sử dụng DHCP server nó sẽ tự động gán IP addresses, địa chỉ IP sẽ tự động xuất hiện ở góc bên trái màn hình hiển thị.

5.Đối với máy in sử dụng icon, sử dụng Intermec PrintSet để sét địa chỉ IP. Hoặc nhấn và giữ nút Feed sau khi khởi động máy in. Khi này máy in sẽ đẩy vài nhãn trắng trước sau đó sẽ in thông số cấu hình. Không được bỏ nút feed trước khi in nhãn chứa thông tin cấu hình.

6.Đối với máy in sử dụng IP tĩnh ( thường áp dụng thực tế ):

•Đối với máy in sử dụng màn hình Touch: từ Main Menu, chọn ‘Setting’ > ‘Communications’ > ‘Ethernet’ > ‘IPv4 ‘or ‘IPv6’ . thay đổi giá trị ở đây.

•Đối với máy in sử dụng Icon: Cấu hình đại chỉ IP thông qua PrintSet tại đây

Áp dụng:

•PM23,PM43,PM43c,PC43,PC23

 

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com