Đặt vấn đề:

  • Máy đọc DS9208 xuống dòng hai lần sau mỗi lần đọc mã vạch ?
  • Cách xóa bỏ nhảy ô (tab key) sau mỗi lần đọc mã vạch trên DS9208 ?
  • Cách xóa bỏ xuống dòng - enter key sau mỗi lần đọc của Symbol DS9208 ?

Áp dụng:

  • Máy đọc mã vạch Motorola DS9208.
  • Máy đọc mã vạch Symbol/Motorola/Zebra

Giải quyết vấn đề:

Để giải đáp các câu hỏi trên chúng chúng chỉ cần đưa máy đọc về mặc định nhà sản xuất ( Factory Default), sau đó có thể cho máy học các quy tắc cho các nhu cầu khác nhau.

Cho máy đọc mã vạch : Set Defaults trên Quick Start Guide - kèm theo hộp máy ( nếu còn), hay cho máy đọc mã dưới đây:

Hoặc cho máy đọc mã vạch dưới đây:

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công !

 

Tin liên quan

Nhận xét

Copyright of Mavachthudo.com